Tags Thư xác nhận
Tải về mẫu thư xác nhận số vốn thực góp

Tải về mẫu thư xác nhận số vốn thực góp

Mỗi khi trình bày thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày các khoản đầu tư tài chính. Trong bài viết...

Tải về mẫu Thư xác nhận ngân hàng phục vụ kiểm...

Lập và gửi thư xác nhận ngân hàng là thủ tục kiểm toán cần thiết do kiểm toán viên và đơn vị được kiểm...

Tải về mẫu thư xác nhận thu nhập mẫu số 20/TXN-TNCN

Thư xác nhận thu nhập là văn bản do tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập lập để xác nhận mức thu nhập...

Tải về miễn phí mẫu Thư xác nhận công nợ phục...

Lập và gửi thư xác nhận công nợ là thủ tục kiểm toán cần thiết đối với các đơn vị được kiểm toán do...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.