Nổi bật 1 Tải về miễn phí mẫu Thư xác nhận công nợ phục vụ...

Tải về miễn phí mẫu Thư xác nhận công nợ phục vụ kiểm toán

13313

Lập và gửi thư xác nhận công nợ là thủ tục kiểm toán cần thiết đối với các đơn vị được kiểm toán do kiểm toán viên và đơn vị được kiểm toán kết hợp thực hiện nhằm thu thập bằng chứng đáng tin cậy phục vụ quá trình kiểm toán. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ đến bạn đọc mẫu Thư xác nhận công nợ phục vụ kiểm toán.

1. Thư xác nhận công nợ là gì?

Để phục vụ cho mục đích kiểm toán. Các công ty có nhu cầu kiểm toán phải thực hiện thủ tục lập và gửi TXN công nợ. Thư xác nhận công nợ là văn bản xác minh giữa đơn vị với các bên liên quan (nhà cung cấp, khách hàng) về số tiền còn phải trả, khoản đã ứng trước hay phải thu… nhằm mục đích xác thực lại tính chính xác của các khoản mục công nợ trên báo cáo tài chính.

2. Phân loại thư xác nhận công nợ

Thư xác nhận công nợ được chia làm 4 loại cơ bản như sau:

  • Thư xác nhận các khoản phải trả
  • Thư xác nhận các khoản trả tiền trước
  • Thư xác nhận các khoản phải thu
  • Thư xác nhận các khoản ứng trước

3. Trách nhiệm của các bên liên quan

a. Kiểm toán viên

Do lập thư xác nhận là thủ tục kiểm toán cần thiết để xác minh số dư các khoản trên báo cáo tài chính. Kiểm toán viên cần đảm bảo thực hiện các trách nhiệm trước và sau thủ tục lập thư xác nhận.

Trước lập thư: thiết kế mẫu thư tương ứng từng trường hợp cần thu thập thông tin. Đảm bảo xác nhận lại dữ liệu lần cuối trên thư xác nhận với đơn vị được kiểm toán trước khi gửi.

b. Đơn vị được kiểm toán

Phối hợp với các công việc của Kiểm toán viên. Cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ thủ tục lập thư xác nhận. Đảm bảo gửi thư xác nhận theo yêu cầu của Kiểm toán viên. Trường hợp do điều kiện chủ quan không gửi thư xác nhận. Đơn vị được kiểm toán cần trình bày rõ lý do cho Kiểm toán viên.

Chú ý: đơn vị được kiểm toán cần đảm bảo tuân thủ không tác động chi phối đến quyết định của các bên nhận thư xác nhận, làm ảnh hưởng đến đánh giá của Kiểm toán viên.

c. Bên nhận thư xác nhận

Xem xét lại tính đúng đắn của số liệu trên thư xác nhận (đối với thư không trống) và hoàn thành các thông tin cần thiết trên thư (đối với thư trống), đồng thời gửi trực tiếp cho Kiểm toán viên theo thời hạn quy định.

Căn cứ trên các thông tin khai trên thư xác nhận, nhà cung cấp có trách nhiệm xác nhận lại số dư các khoản bên gửi thư còn nợ và khoản bên gửi đã ứng trước và chi tiết nếu có chênh lệch giữa hai bên, sau khi xác nhận gửi lại đơn vị kiểm toán theo địa chỉ đã cung cấp.

Mời bạn đọc tải về mẫu Thư xác nhận công nợ TẠI ĐÂY.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET luôn cập nhật các quy định của Nhà nước về Biểu tính thuế TNCN, mức lương tối thiểu, các khoản giảm trừ, miễn thuế và tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc, giúp Doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước về tính và trả lương. Anh chị tìm hiểu thêm về phần mềm tại đây

Xem thêm

Tải về miễn phí mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200

Tải miễn phí mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Tải miễn phí mẫu Giấy đi đường theo quy định mới nhất


Phần mềm kế toán MISA SME.NET sẽ cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp, nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế… MISA SME.NET là sản phẩm của MISA, công ty có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán cho hơn 200.000 doanh nghiệp.

misa.sme.net