Tags Tài sản cố định vô hình
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04: Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04: Tài sản cố...

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm hệ thống 26 chuẩn mực do Bộ Tài chính ban hành thông qua 05...

Hướng dẫn xác định nguyên giá tài sản cố định vô...

Kế toán có trách nhiệm phải quản lý chặt chẽ tài sản cố định của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để xác định...

Những công việc mà kế toán tài sản cố định trong...

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có tài sản cố định cần quản lý. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có kế...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 213 – Tài sản cố...

Quyền sử dụng đất, bằng sáng chế, bản quyền… đều là tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp. Ketoan.vn xin cung cấp...
chuẩn mực kế toán tài sản

Chuẩn mực kế toán về tài sản cố định cho doanh...

Những quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định được chuẩn hóa trong các...
tài sản cố định

Điều kiện ghi nhận TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình...

Tài sản cố định (TSCĐ) là một khoản mục quan trọng trong kế toán doanh nghiệp mà mọi nhân viên kế toán cần nắm...
tài sản cố định

Nguyên tắc hạch toán tài sản cố định tài khoản 211...

Tài khoản 211 - tài khoản phản ánh tài sản cố định của doanh nghiệp cũng như những tăng, giảm của tài sản trong...

Cách tính nguyên giá tài sản cố định cho doanh nghiệp

Tài sản cố định (TSCĐ) là những tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và dùng...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.