Hàng tồn kho Hạch toán hàng tồn kho Những nguyên tắc và phương pháp ghi nhận/xuất hàng tồn kho

Những nguyên tắc và phương pháp ghi nhận/xuất hàng tồn kho

1418

Hàng tồn kho, một trong những mặt hàng được doanh nghiệp quan tâm đến nhiều. Bởi nó là một trong những tài sản hiện hữu trong doanh nghiệp. Đối với kế toán hàng tồn, cần phải nắm được nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho ở trong các doanh nghiệp.

Hàng tồn kho: Nguyên tắc để kế toán ghi nhận cho kế toán viên

Ghi nhận hàng tồn kho bằng nguyên tắc nào?

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho đã được quy định ở trong Thông tư 200/2014/TT-BTC, Điều 23. Bao gồm những nguyên tắc như sau:

 • Hàng tồn là những mặt hàng được doanh nghiệp mua vào, được sử dụng để sản xuất, hoặc được sử dụng để bán ra thị trườn trong một kỳ kinh doanh. Bao gồm:

+  Hàng hóa được mua từ nơi khác và đang đi trên đường

+ Hàng hóa thuộc vào nhóm nguyên liệu, vật liệu, công cụ và dụng cụ.

+ Sản phẩm vẫn chưa hoàn thành và vẫn ở trong tình trạng dở dang

+ Sản phẩm thuộc nhóm thành phẩm, nhóm hàng hóa hay những mặt hàng gửi bán

+ Hàng hóa thuộc hàng hóa của công ty được lưu tại kho bảo thuế của doanh nghiệp.

 • Đối với những mặt hàng, vật tư thuộc hàng ký gửi, hàng giữ hộ, chuyển hộ.. Những mặt hàng không đứng tên của doanh nghiệp, không thuộc trong quyền sở hữu của doan nghiệp không được liệt kê vào trong danh sách hàng tồn của doanh nghiệp.

Phương pháp ghi nhận hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Kế toán cần phải lưu ý, việc ghi nhận hàng tồn trong doanh nghiệp, không phải thích ghi như thế nào cũng được. Việc ghi nhận hàng tồn kho cần được tuân thủ đúng theo Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho. Trước đó, kế toán viên cần phải xác định được giá gốc của các mặt hàng tồn. Lập phương pháp để tính giá trị hàng tồn. Sau đó trích lập giá trị hàng tồn và tiến hành ghi nhập chi phí.

 • Đối với phương pháp ghi nhận hàng tồn áp dụng ở trong các doanh nghiệp. Nó được quy định cho từng loại tài sản, vật tư hoặc hàng hóa. Dựa trên nguồn gốc hình thành hàng hóa và thời điểm đến tính giá trị hàng hóa
 • Đối với một số loại Thuế của doanh nghiệp. Trong trường hợp Thuế không được hoàn loại, kế toán viên sẽ tiến hành tính loại Thuế đó vào trong hàng tồn kho.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp thu mua các mặt hàng tồn kho. Bên cạnh đó lại được tặng kèm thêm bất cứ hàng hóa, sản phẩm hay thiết bị nào đó. Kế toán viên cần phải lưu ý, cần xác định và ghi nhận riêng theo giá trị của từng mặt hàng hóa.
 • Trong quá trình bán hàng ở trong doanh nghiệp. Mức giá gốc của các mặt hàng tồn kho sẽ được xem như là mức chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Các nguyên tắc xuất hàng tồn kho

Hàng tồn kho: Nguyên tắc để kế toán ghi nhận cho kế toán viên

Trường hợp mà doanh nghiệp xuất hàng tồn kho để sử dụng vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo. Kế toán cần phải áp dụng những nguyên tắc xuất hàng tồn như sau:

 • Xuất hàng tồn để phục vụ cho quá trình thương mại hoặc quảng cáo, công ty không thu tiền của khách và cũng không có thêm bất cứ điều kiện nào khác. Lúc này, kế toán viên cần phải tính thêm cả doanh thu cho phần khuyến mại đó. Giá trị của các mặt hàng khuyến mại sẽ được tính vào trong giá vốn của hàng hóa.
 • Kế toán viên có nhiệm vụ phải kế toán chi tiết từng về giá tri hiện vật của sản phẩm theo từng thứ. Từng lọa vật tư, hàng hóa, sản phẩm theo địa điểm quản lý và sử dụng riêng biệt.
 • Lưu ý, trong một doanh nghiệp sẽ chỉ được áp dụng một phương pháp kế toán hàng tồn. Sử dụng kê khai thường xuyên hoặc sử dụng kiểm tra định kỳ. Không được sử dụng cùng lúc song song cả hai phương pháp này.

Những khó khăn mà doanh nghiệp thường gặp phải

Trong quá trình ghi nhận hàng tồn theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, các doanh nghiệp có thể gặp phải một số những vấn đề khó khăn.

 • Các loại thiết bị thuộc nhóm phụ tùng thay thế nhưng lại bị tách ra khỏi giá mua. Như vậy, kế toán viên sẽ bị gặp khó khăn trong vấn đề xác định giá của những thiết bị thay thế phụ tùng này. Việc này sẽ gây khó khăn trong việc ghi chép sổ kế toán.
 • Trong nhiều trường hợp, kế toán viên cần phải theo dõi sát sao về thiết bị ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, trong Thông tư 200/2014/TT-BTC lại chỉ hướng dẫn về thời gian. Không có kỹ năng hướng dẫn theo dõi. Điều này làm khó kế toán viên trong quá trình theo dõi các thiết bị.

Xem thêm:

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Những thông tin quan trọng cần biết

Gian lận Bảo hiểm y tế bị xử phạt thế nào?

Tải về mẫu bảng kê CTT25/AC: Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ Thuế TNCN