Tải về mẫu bảng kê CTT25/AC: Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ Thuế TNCN

Đăng bởi Bàn Thị Linh - 04/03/2020
ketoan.vn
123 Lượt đọc

Trong quá trình Kế toán viên thực hiện khấu trừ Thuế TNCN của người lao động trong công ty. Kế toán viên cần tải về mẫu CTT25/AC để khai Báo cáo sử dụng chứng từ. Đây là mẫu chứng từ được cơ quan Thuế cấp, các doanh nghiệp cần phải tuân theo quy định này. Mẫu chứng từ được ban hành kèm theo Quyết định số 440QĐ/ -TCT. 

Hướng dẫn ghi mẫu CTT25/AC cho kế toán viên

khi kế toán viên sử dụng mẫu CTT25/AC cần phải ghi đúng các thông tin trong mẫu theo quy định.

Tải về mẫu CTT25/AC Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ Thuế TNCN

Cột 1: Ghi ký hiệu mẫu của chứng từ bắt đầu sử dụng

Cột 2: Ghi tên của loại biên lai mà kế toán sử dụng để khai

Cột 4: Số những chứng từ mà kế toán sử dụng để kê khai

Cột 5: Tổng số chứng từ mà kế toán sử dụng để kê khai

Cột 6: Số hóa đơn đã bị xóa bỏ

Cột 7: Số hóa đơn đã bị cháy, bị mất

Cột 8: Tổng số hóa đơn của cả cột  5, 6, 7.

Tải về mẫu CTT25/AC để khấu trừ thuế TNCN

Khi kế toán viên muốn khấu trừ Thuế TNCN. Kế toán viên có thể tải mẫu CTT25/AC TẠI ĐÂY.

Mẫu CTT25/AC cho kế toán viên tham khảo
Mẫu CTT25/AC cho kế toán viên tham khảo

Xem thêm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *