Quy định Bảo Hiểm Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Những thông tin quan trọng cần...

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Những thông tin quan trọng cần biết

628

Hiện nay Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang được người dân ưa chuộm. Đối với gói Bảo hiểm này, người dùng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tự nguyện, có thể được phép lựa chọn mức lệ phí đóng cũng như phương thức đóng tiền.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện và những thông tin quan trọng cần biết

Khái niệm về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

BHXH tự nguyện, một trong những hình thức bảo hiểm được Nhà nước quy định. Mà ở trong gói Bảo hiểm đó, người tham gia Bảo hiểm sẽ được lựa chọn mức đóng cũng như hình thức đóng sao cho phù hợp nhất với mức thu nhập của bản thân mình.

Đối với những công dân chưa đủ 15 tuổi và không được tham gia Bảo hiểm bắt buộc. Những công dân này hoàn toàn có thể tham gia Bảo hiểm tự nguyện. Điều này đã được quy định ở trong khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Những chế độ của Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đối với những công dân khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, sẽ bao gồm có những chế độ như sau: Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Cả hai chế độ này đã được quy định ở trong khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Khi công dân tham gia BHXH tự nguyện, đến khi về hưu thì sẽ không cần lo lắng về tài chính. Bởi sẽ được hưởng các chế độ của BHXH tự nguyện. Khi so sánh về quyền lợi giữa hai gói BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc. BHXH tự nguyện sẽ có ít những quyền lợi hơn. Tuy nhiên, nếu công dân không tham gia BHXH bắt buộc thì nên tham gia BHXH tự nguyện.

Mức phí của BHXH tự nguyện

Trong khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã quy định rõ ràng về mức đóng BHXH tự nguyện. Mức đóng BHXH tự nguyện sẽ bằng 22% mức thu nhập bình quân hàng tháng do công dân tham gia BHXH tự lựa chọn.

Mức thu nhập hàng tháng thấp nhất hiện nay là 700 ngàn đồng. Mức thu nhập này làm căn cứ mức đóng thấp nhất, theo chuẩn hộ nghèo ở vùng nông thôn. Mức thu cao nhất bằng 27.800.000 đồng. Cao gấp 7 lần mức lương cơ sở của người lao động.

Vậy nên, mức phí đóng BHXH tự nguyên thấp nhất rơi vào 154 ngàn đồng trên 1 tháng. Mức lệ phí đóng BHXH tự  nguyện cao nhất hàng tháng rơi vào 6.116.000 đồng/tháng.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện và những thông tin quan trọng cần biết

Mức đóng chế độ hưu trí của BHXH tự nguyện

Số lương hưu hàng tháng của người lao động sẽ được tính như sau:

Mức lương = Tỷ lệ hưởng BHXH x Mức bình quân thu nhập hàng tháng đóng BHXH

Đối với các khoản trợ cấp 1 lần sẽ được tính như sau: Nếu như mỗi năm người lao động đóng cao hơn số năm tương ứng. Với tỷ lệ lương hưu là 75%. Như vậy, trợ cấp hàng tháng sẽ được tính bằng 0,5 lần mức lương bình quân đóng phí BHXH hàng tháng.

Đối với khoản BHXH một lần. Khoản BHXH này sẽ chỉ được áp dụng cho một số những trường hợp nhất định. Theo đó, mức hưởng sẽ được tính dựa trên số năm mà người lao động đóng BHXH. Được tính cụ thể như sau:

 • Nếu đóng trước 2014 sẽ được hưởng 1,5 tháng mức lương bình quân
 • Nếu đóng từ 2014 trở đi sẽ được hưởng 2 tháng mức lương bình quân
 • Trường hợp đóng chưa đủ 1 năm, mức hưởng sẽ bằng với số tiền mà người tham gia đã đóng.

Đối với chế độ tử tuất

Khoản trợ cấp mai táng sẽ được trợ cấp bằng 10 lần mức lương cơ sở. Hiện tại, mức trợ cấp tử tuất đang rơi vào 13,9 triệu đồng. Tuy nhiên mức trợ cấp này chỉ dành cho những người đã đóng từ 60 trở lên. Hoặc người đó phải đang được hưởng lương hưu.

Đối với các khoản trợ cấp tuất, thân nhân của người đang đóng hoặc đang bảo lưu đóng. Được tính như sau:

 • Nếu đóng trước 2014 sẽ được hưởng 1,5 tháng mức lương bình quân
 • Nếu đóng từ 2014 trở đi sẽ được hưởng 2 tháng mức lương bình quân
 • Trường hợp đóng chưa đủ 1 năm, mức hưởng sẽ bằng với số tiền mà người tham gia đã đóng.
 • Tối thiểu 3 tháng tiền lương đóng BHXH và mức bình quân tiền lương. Trong trường hợp người đó tham gia cả BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Các phương thức đóng BHXH tự nguyện

Khi bạn đóng BHXH tự nguyện, bạn có thể lựa chọn những phương thức như sau:

 • Đóng vào hàng tháng
 • 3 tháng đóng 1 lần
 • 6 tháng đóng 1 lần
 • 12 tháng đóng 1 lần
 • Đóng 1 lần cho nhiều năm nhưng không được đóng trước cho quá 5 năm.

Xem thêm: