Kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ Tải miễn phí mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới và...

Tải miễn phí mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới và đầy đủ nhất

9852

Trong quá trình giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ), các bên tham gia không tránh khỏi việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Khi đó, hai bên cần thỏa thuận lập phụ lục hợp đồng. Mời bạn đọc tải về mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất tại bài viết dưới đây.

Mời tải về mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2020
Phụ lục HĐLĐ

Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Phụ lục HĐLĐ là phần quy định chi tiết một số điều khoản hợp đồng hoặc để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ. Phụ lục là một bộ phận của hợp đồng và có hiệu lực như hợp đồng.

Căn cứ Điều 24, Bộ luật lao động:

– Nếu phụ lục quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng nhưng dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

– Nếu phụ lục hợp đồng dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Các bên tham gia hợp đồng thường lập phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết các nội dung sau:

– Mô tả công việc phải làm.

– Quy định chi tiết các các khoản phụ cấp về tiền lương.

– Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc đào tạo người lao động.

– Thỏa thuận về bảo vệ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh.

– Xác định quyền, nghĩa vụ mang tính đặc thù nghề nghiệp.

Các bên tham gia hợp đồng thường lập phụ lục hợp đồng để sửa đổi, bổ sung các nội dung như:

– Sửa đổi thời hạn hợp đồng .

– Sửa đổi mức lương.

Phụ lục hợp đồng được ký mấy lần?

Trích Điều 25, Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:

“Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.”

Như vậy, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động thông qua ký kết phụ lục HĐLĐ. Thời hạn hợp đồng chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết. Nếu vi phạm doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đến 20 triệu đồng.

Mức phạt khi phụ lục hợp đồng ký nhiều hơn một lần

Mức phạt đối với người sử dụng lao động ký phụ lục hợp đồng quá một lần để gia hạn hợp đồng có quy định tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Phạt tiền người sử dụng lao động có các hành vi sửa đổi quá một lần thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng theo một trong các mức sau đây:

– Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến hai triệu đồng nếu vi phạm từ 1 đến 10 người lao động.

– Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 đến 50 người lao động.

– Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 đến 100 người lao động.

– Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng với vi phạm từ 101 đến 300 người lao động.

– Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Tải về mẫu phụ lục HĐLĐ

Mời tải về mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2020
Phụ lục HĐLĐ

Mời bạn đọc tải về mẫu phụ lục HĐLĐ TẠI ĐÂY.

Trên đây là các thông tin cơ bản về phụ lục HĐLĐ. Phụ lục HĐLĐ có vai trò quan trọng trong việc giao kết hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng cần nắm rõ để chủ động trong việc giao kết. Chúc các bạn thành công.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 hỗ trợ doanh nghiệp tự động lập tờ khai khấu trừ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, giúp kế toán tiết kiệm thời gian, không mất nhiều công sức tổng hợp thủ công ở ngoài excel như trước đây.

Mời bạn đọc xem thêm:

Hệ thống tài khoản và tính chất của các loại tài khoản kế toán

Tải về mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất 2020

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình theo Thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình theo Thông tư 200