Kinh nghiệm Vi phạm hợp đồng kinh tế bị phạt tiền như thế nào?

Vi phạm hợp đồng kinh tế bị phạt tiền như thế nào?

240

Việc vi phạm hợp đồng kinh tế là điều khó tránh khỏi trong các doanh nghiệp. Vậy, khi các bên vi phạm hợp đồng kinh tế sẽ bị xử lý với mức tiền phạt như thế nào?

Vi phạm hợp đồng kinh tế bị xử lý tiền phạt như thế nào?

Phạt hành chính khi vi phạm hợp đồng kinh tế

Những khoản chi phí sẽ không được trừ khi bạn xác định mức thu nhập chịu thuế. Những khoản này đã được quy định ở trong Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Bao gồm những trường hợp:

 • Vi phạm ở trong chế độ kinh doanh trước đó
 • Vi phạm Luật giao thông
 • Doanh nghiệp vi phạm chế độ Kế toán thống kê
 • Vi phạm vào những quy định của Luật Thuế, bao gồm cả hành vi doanh nghiệp nộp chậm tiền Thuế.
 • Môt số những vi phạm Pháp luật khác của doanh nghiệp.

Như vậy, nếu như dựa vào những điều khoản trên, những khoản vi phạm hợp đồng không có trong những khoản chi phí không được trừ. Vậy nên, khi vi phạm hợp đồng kinh tế, sẽ được đưa vào mức chi phí hợp lý khi doanh nghiệp tính Thuế TNDN.

 • Trong trường hợp mà doanh nghiệp chi bằng tiền, kế toán viên sẽ lập phiếu chi
 • Trường hợp doanh nghiệp bồi thường bằng hình thức hàng hóa. Kế toán viên sẽ lập hóa đơn và kê khai hàng hóa như thường.

Mức xử phạt khi vi phạm hợp đồng kinh tế

Có rất nhiều các loại hợp đồng kinh tế, mỗi loại sẽ có những mức vi phạm và có những mức xử phạt hành chính khác nhau.

Hợp đồng dân sự

 • Khi hai bên ký kết hợp đồng dựa trên những thỏa thuận đã đưa ra trước đó. Nhưng một trong hai bên đã vi phạm vào những điều thỏa thuận ở trong hợp đồng. Bên vi phạm sẽ phải nộp một khoản tiền bồi thường cho bên bị vi phạm
 • Khi mà các bên vi phạm hợp đồng dân sự, sẽ không có mức xử phạt cụ thể đối với loại hợp đồng này. Theo đó, các bên sẽ tự thỏa thuận lại với nhau về mức bồi thường.
 • Giữa hai bên có thể tiến tới những thỏa thuận với nhau. Có thể bên vi phạm sẽ nộp cả tiền vi phạm và tiền bồi thường thiệt hại. Hoặc bên vi phạm có thể chỉ cần nộp tiền vi phạm hợp đồng mà không cần nộp khoản bồi thường thiệt hại.

Vi phạm hợp đồng kinh tế bị xử lý tiền phạt như thế nào?Hợp đồng thương mại

 • Khi một trong hai bên vi phạm phải hợp đồng thương mại. Tiền phạt hơp đồng sẽ do hai bên đưa ra thỏa thuận với nhau. Nhưng số tiền phạt sẽ không được vượt quá mức 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
 • Số tiền mà bên vi phạm hợp đồng bị phạt có thể được tính vào mức chi phí hợp lý trong doanh nghiệp.

Hợp đồng xây dựng

 • Khi ký kết hợp đồng, cả hai bên cần thỏa thuận và ghi vào trong hợp đồng rõ ràng về mức thưởng và mức phạt của hợp đồng.
 • Khi bên vi phạm vi phạm phải hợp đồng xây dựng có sử dụng vốn của nhà nước. Mức phạt vi phạm hợp đồng sẽ không được vượt quá 12% so với mức giá trị của hợp đồng đã bị vi phạm. Ngoài việc phải bồi thường cho bên bị vi phạm, bên vi phạm còn có thể bị bồi thường cho bên thứ 3 của hợp đồng.

Hạch toán tiền vi phạm hợp đồng

Khi vi phạm hợp đồng và bị xử phạt hành chính. Các bên bị vi phạm và các bên vi phạm cần phải tiến hành hạch toán số tiền đó. Cụ thể như sau:

Hạch toán bên bán

Nếu số tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc vi phạm hợp đồng của bên mua hàng. Mà số tiền đó không nằm ở trong giá trị của hợp đồng. Khoản tiền này sẽ được chuyển sang các mức thu nhập khác trong doanh nghiệp.

Hạch toán bên mua

 • Những khoản tiền thu được từ khoản giảm giá mua hàng, khoản tiền được giảm giá khi thanh toán cho bên bán hàng. Sẽ được hạch toán giảm giá trị tài sản hoặc khoản thanh toán. Chú ý, khoản này sẽ không được hạch toán vào khoản các mức thu nhập khác của doanh nghiệp. Trừ trường hợp những tài sản có liên quan đó đã được công ty thanh lý hoặc nhượng bán.
 • Nếu nhận được những khoản tiền phạt khác từ bên mua, bên bán sẽ chuyển vào mức thu nhập khác ở trong kỳ phát sinh.

Xem thêm: