Hóa đơn Hóa đơn điện tử Sử dụng Hóa đơn điện tử cần lưu ý những mốc quan...

Sử dụng Hóa đơn điện tử cần lưu ý những mốc quan trọng nào?

3730

Việc sử dụng hóa đơn điện tử đã không còn quá xa lạ đối với các doanh nghiệp, cá nhân khi hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với tất cả các đối tượng khi sử dụng hóa đơn, đều cần phải lưu ý đến những mốc thời gian quan trọng sau.

Hóa đơn điện tử khi sử dụng cần lưu ý những mốc quan trọng nào?

Mốc thời gian sử dụng hóa đơn điện tử từ nay cho đến ngày 31/10/2020

Đối với mốc thời gian sử dụng hóa đơn điện tử từ nay cho đến ngày 31/10/2020, người sử dụng hóa đơn điện tử cần phải lưu ý những đặc điểm như sau.

Điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp

Tất cả những doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân sẽ có thời hạn 2 năm. Thời gian tính từ ngày 01/11/2018 – 31/10/2020 để chuyển đổi từ việc sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Một số những hóa đơn giấy mà doanh nghiệp vẫn sử dụng như hóa đơn đặt mua từ cơ quan Thuế, hóa đơn tự đặt in hoặc hóa đơn tự in. Điều này đã được quy định trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Sử dụng hóa đơn điện tử trước thời hạn

Trong vòng 2 năm thực hiện cho việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu doanh nghiệp, công ty, hộn gia đình, cá nhân.  Đã được Cơ quan Thuế yêu cầu chuyển sang sử dụng hóa đơn ĐT. Dựa trên những quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

  • Trong trường hợp mà doanh nghiệp đã trang bị đầy đủ những điều kiện về công nghệ thông tin, có thể chuyển qua sử dụng hóa đơn ĐT luôn.
  • Trong trường hợp doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ những hạ tầng công nghệ để phục vụ sử dụng hóa đơn điện tử. Mà thời điểm đó, doanh nghiệp vẫn đang ở trong tình trạng sử dụng hóa đơn giấy. Như vậy, doanh nghiệp sẽ giải quyết vấn đề bằng cách thực hiện gửi dữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp đến cơ quan Thuế. Áp dụng mẫu số 03 và gửi kèm theo tờ khai Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

Sử dụng HĐĐT từ ngày 1/11/2020

Bắt đầu từ ngày 1/11/2020, tất cả các doanh nghiệp, công ty, tổ chức cá nhân, cá nhân, hộ gia đình, nhóm hoạt động đều phải chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử. Sử dụng hóa đơn dựa trên quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC. Tất cả các doanh nghiệp, công ty, tổ chức cá nhân, cá nhân, hộ gia đình, nhóm hoạt động. Đều không được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt mua của Cơ quan Thuế, hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in như trước đây. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng không được sử dụng những hóa đơn ĐT theo quy định cũ. Toàn bộ những đối tượng này đều phải sử dụng hóa đơn ĐT mẫu mới theo quy định.

Đối với những doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn ĐT theo quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC khi đến hạn. Chắc chắn sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Vậy nên, các doanh nghiệp cần lưu ý hơn đến mốc thời gian này.

Lưu ý cho doanh nghiệp khi chuẩn bị sử dụng HĐĐT

Hóa đơn điện tử khi sử dụng cần lưu ý những mốc quan trọng nào?

  • Bắt đầu từ ngày 1/11/2020. Toàn bộ những đối tượng hoạt động kinh doanh cần phải sử dụng đến hóa đơn phục vụ cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đều bắt buộc phải thay đổi sang phương án sử dụng hóa đơn ĐT. Chính vì thế tại thời điểm này. Các doanh nghiệp cần phải thực hiện công tác chuẩn bị cho việc sử dụng hóa đơn ĐT theo quy định. Đặc biệt là tập trung cho hệ thốgn cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.
  • Đến thời điểm này. Các doanh nghiệp, công ty, tổ chức cá nhân, cá nhân, hộ gia đình, nhóm hoạt động. Chỉ còn có 9 tháng để chuẩn bị toàn bộ các khâu. Việc chuẩn bị trở nên gấp rút hơn, vì thời gian cho các doanh nghiệp không còn nhiều.
  • Trường hợp, khi chưa đến ngày 1/11/2020. Các doanh nghiệp, công ty, tổ chức cá nhân, cá nhân, hộ gia đình, nhóm hoạt động đã nhận được thông báo. Về việc chuyển đổi sử dụng từ hóa đơn giấy thông thường, qua sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp sẽ xem xét về điều kiện hiện tại của mình. Nếu đủ điều kiện sẽ chuyển qua sử dụng hóa đơn ĐT.
  • Đối với các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Và các thành phố có quy mô hoạt động lớn hơn. Những địa điểm này đã phải sử dụng hóa đơn điện tử sớm hơn những thành phố khác. Sử dụng từ năm 2019.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET luôn cập nhật các quy định của Nhà nước về Biểu tính thuế TNCN, mức lương tối thiểu, các khoản giảm trừ, miễn thuế và tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc, giúp Doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước về tính và trả lương. Anh chị tìm hiểu thêm về phần mềm tại đây

Xem thêm:

Công việc của kế toán cần làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán

Bổ nhiệm Kế toán trưởng phải đáp ứng những yêu cầu gì?