Kinh nghiệm Kinh nghiệm quyết toán thuế công ty thương mại mà bạn cần...

Kinh nghiệm quyết toán thuế công ty thương mại mà bạn cần biết

701

Công ty thương mại là một trong những mô hình cần phải quyết toán Thuế hàng năm. Vì thế, kế toán cần trang bị sẵn cho mình những kinh nghiệm quyết toán Thuế công ty thương mại.

 Kinh nghiệm quyết toán thuế công ty thương mại mà bạn cần biết

Thuế GTGT khi quyết toán thuế công ty thương mại

 • Kế toán viên kiểm tra và lập riêng ra 1 bảng. Xem xét kỳ nào đã nộp tờ khai Thuế GTGT đúng hạn và kỳ nào không.
 • Kiểm tra tờ khai theo tháng, tránh tình trạng lẫn lộn. Kiểm tra xem từng tháng có kê khai đầy đủ hay không. Hoặc có tháng nào đánh mất tờ kê khai hay không.
 • Kiểm tra toàn bộ hóa đơn GTGT của doanh nghiệp. Xem những hóa đơn đó đã được kê khai hay chưa. Nếu chưa kê khai mà hóa đơn bị mất có thể biển thủ. Trong trường hợp mà đã kê khai, kế toán viên cần phải kiểm tra kỹ lại toàn bộ. Xem xét có bị sai về mã số thuế hay không. Kiểm tra về ngày tháng lập hóa đơn xem có chính xác hay không.
 • Khi làm sổ sách ở trong công ty thương mại, kế toán viên sẽ xuất tờ khai hàng kỳ ra 1 file Excel 12 tháng. Bao gồm tờ khia đầu ra và tờ khia đầu vào.
 • Lọc ra toàn bộ những hóa đơn thanh toán có tổng giá trị trên 12 triệu đồng
 • Đối với những hóa đơn có vấn đề như bị mất, bị sai,… sẽ lập ra một danh sách riêng

Hợp đồng mua bán của công ty thương mại

Đối với khoản hợp đồng mua bán trong công ty thương mại, kế toán viên sẽ làm như sau:

 • Lập riêng 1 bảng để kê khai toàn bộ những hợp đồng kinh tế mua vào bán ra của công ty thương mại.
 • Lập bảng liệt kê ra những tình trạng hợp đồng kinh tế mua vào bán ra còn dang dở.
 • Tổng hợp về giá trị của hợp đồng kinh tế, ngày bắt đầu ký kết hợp đồng và ngày thanh lý hợp đồng kinh tế của công ty thương mại.

Doanh thu và hóa đơn khi quyết toán thuế công ty thương mại

 • Kế toán viên sẽ đối chiếu doanh thu TK 511. Bao gồm: Bảng kê khai hóa đơn; Chứng từ hóa đơn và hóa đơn bán ra.
 • Kiểm tra lại ngày xuất kho và ngày xuất hóa đơn. Xem cả hai ngày này có khớp với nhau hay không. Nếu chưa khớp thì cần lập tức điều chỉnh lại.
 • Đối với những hóa đơn bị xóa bỏ, cần lập 1 file Excel để kê khai vào.

 Kinh nghiệm quyết toán thuế công ty thương mại mà bạn cần biết

Giá vốn bán hàng trong công ty thương mại

Đối với mảng giá vốn bán hàng, kế toán viên cần phải kiểm tra những thông tin như sau:

 • Kiểm tra về khấu bán hàng, xem bán hàng đã xuất hóa đơn đúng hạn hay chưa
 • Trong khâu bán hàng còn tồn đọng mặt tồn kho hay không
 • Khi bán hàng có đúng với ngày giao hàng hoặc ngày hàng xuất kho hay không.
 • Khi công ty thương mại có hàng tồn kho, cần phải tính giá tồn kho theo phương pháp nào là hợp lý nhất

Đối với hàng tồn kho 152,155 và 156 khi quyết toán thuế công ty thương mại

 • Kiểm tra xem hàng tồn kho có trùng khớp với số lượng tồn kho ở trên sổ sách hay không. Trong trường hợp dữ liệu ở 2 bên không trùng khớp với nhau sẽ truy Thuế TNDN va Thuế GTGT theo phương pháp ấn định.
 • Kiểm tra xem xuất hóa đơn so với kho có bị âm hay không
 • Công ty thương mại có phiếu xuất nhập và có thẻ kho đầy đủ hay không.
 • Kế toán viên cần phải lập bảng tổng hợp xuất nhập tồn nhưng mặt hàng chi tiết ở trong kho hàng
 • Kiểm tra lượng hàng tồn kho trước khi có thanh tra đi kiểm tra. Trong trường hợp hàng trong kho và hàng trong sổ đang bị chênh lệch. Cần khẩn trương đi mượng hàng để vào kho cho khớp số lượng.
 • Đối với những mặt hàng trong công ty thương mại mà bán thấp hơn so với giá vốn. Kế toán viên cần lập riêng 1 bảng tổng hợp lại những mặt hàng này. Sau đó sẽ tiến hành lập ra 1 phương án giải trình sai cho hợp lý nhất. Trường hợp doanh nghiệp không có phương án giải trình hoặc giải trình không hợp lý, công ty sẽ bị ấn định thuế.

Xem thêm:
Hồ sơ quyết toán Thuế trong doanh nghiệp được chuẩn bị thế nào?
Những vấn đề liên quan đến Kế toán dịch vụ mà bạn cần nắm rõ
Người lao động và người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ gì?