Kinh nghiệm Người lao động và người sử dụng lao động có quyền và...

Người lao động và người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ gì?

371

Trong một hợp đồng lao động, cả người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động đều có quyền và nghĩa vụ riêng. Mỗi bên có trách nhiệm thực hiện những quyền và nghĩa vụ đó theo đúng pháp luật.

Người lao động và người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền và nghĩa vụ của người lao động

Đối với bên người lao động, người lao động sẽ có những quyền và nghĩa vụ như sau.

Quyền của NLĐ

 • NLĐ có quyền tự do làm việc, tự do lựa chọn công việc của mình. Có quyền được nâng cao trình độ làm việc của bản thân và không bị bất cứ ai phân biệt đối xử.
 • NLĐ được quyền hưởng chế độ lương, thưởng phù hợp với trình độ lao động của mình. Lương thưởng đã được quy định sẵn trong hợp đồng lao động ký kết với bên người sử dụng lao động.
 • NLĐ được hưởng chế độ nghỉ như bình thường. Được hưởng chế độ nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và được hưởng những phúc lợi tập thể.
 • NLĐ có quyền được tham gia, thành lập, gia nhập những tổ chức xã hội. Hoặc những tổ chức công đoàn, tổ chức lao động nghề nghiệp.
 • NLĐ được tổ chức các buổi đối thoại đối với người sử dụng LĐ. Bên cạnh đó, tham vấn tại doanh nghiệp để bảo vệ những quyền lợi vốn có của mình.
 • NLĐ có quyền đình công nếu bên sử dụng lao động có hành vi vượt ngưỡng cho phép
 • NLĐ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu đáp ứng đủ yêu cầu.

Nghĩa vụ của người lao động

Người lao động cần phải thực hiện đúng những nghĩa vụ sau đây.

 • NLĐ có trách nhiệm thực hiện đúng theo hợp đồng lao động, mọi điều thỏa ước, đã được ghi rõ trong hợp đồng lao động.
 • NLĐ có nghĩa vục chấp hành mọi nội quy đã được đặt ra của người sử dụng lao động. Tuân thủ theo sự điều hành doanh nghiệp của bên công ty người sử dụng lao động.
 • Khi NLĐ tham gia các loại Bảo hiểm bắt buộc. NLĐ cần phải thực hiện đầy đủ những yêu cầu của Bảo hiểm đã đặt ra. Thực hiện đúng nhiệm vụ và tuân thủ quy định của các loại Bảo hiểm này.

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Người lao động và người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền của người sử dụng LĐ

 • Người sử dụng LĐ có quyền tổ chức sản xuất, phân công công việc, chỉ đạo NLĐ làm việc theo đúng hợp đồng nhân lực đã ký kết.
 • Người sử dụng LĐ có quyền tổ chức khen thưởng, phạt đối với NLĐ của mình.
 • Người sử dụng LĐ có quyền được thành lập các tổ chức lao động. Hoặc gia nhập những tổ chức việc làm, tổ chức xã hội hoặc những tổ chức khác.
 • Người sử dụng LĐ cần yêu cầu NLĐ của mình tham gia đối thoại, thương lượng, dẫn đến ký kết thỏa ước lao động tập thể đối với NLĐ của mình.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp gặp phải những tranh chấp về nhân lực. Hoặc NLĐ đình công. Người sử dụng LĐ cần đứng ra giải quyết những vấn đề này.
 • Người sử dụng LĐ cần phải thường xuyên trao đổi các vấn đề công việc với NLĐ, các vấn đề liên quan đến công việc, đời sống. Người sử dụng nhân lực có trách nhiệm cải thiện đời sống cho NLĐ.
 • Trường hợp công ty có vấn đề, người sử dụng nhân lực có quyền đóng cửa tạm thời nơi làm việc của mình.

Nghĩa vụ của người sử dụng LĐ

 • Thực hiện đúng những quyền lợi, thỏa ước đã ký kết với NLĐ trong hợp đồng
 • Người sử dụng nhân lực cần phải tôn trọng quyền lợi, danh dự, nhân phâm của NLĐ.
 • Người sử dụng nhân lực cần tuân thủ theo đúng như cơ chế Dân chủ cơ sở.
 • Thiết lập đối thoại, đàm thoại đối với NLĐ của mình.
 • Người sử dụng nhân lực cần xây dựng sổ nhân sự, sổ lương của NLĐ. Xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nếu như bị yêu cầu.
 • Người sử dụng nhân lực cần phải khai về việc sừ dụng lao động của công ty trong vòng 30 ngày. Thời gian tính khai báo bắt đầu từ ngày công ty vào hoạt động.
 • Người sử dụng LĐ có nghĩa vụ thực hiện những yêu cầu, quy định về Bảo hiểm xã hội. Tuân thủ đúng với quy định của pháp luật.

Xem thêm: 

Mới làm kế toán thuế hãy tránh xa những lỗi này

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cần phải chuẩn bị những gì?

Luật lao động mới nhất 2020: Những vấn đề thay đổi đối với NLĐ