Kinh nghiệm Hồ sơ quyết toán Thuế trong doanh nghiệp được chuẩn bị thế...

Hồ sơ quyết toán Thuế trong doanh nghiệp được chuẩn bị thế nào?

541
Piles of coins symbols on a wooden table and an arrow pointing a single coin with the word tax. Financial advisory and tax planning concept. 3d illustration.

Quyết toán Thuế, một công việc mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải làm. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hồ sơ cho việc quyết toán không phải điều dễ dàng. Có rất nhiều những giấy tờ cần chuẩn bị cho việc quyết toán. Công việc của kế toán khi đến mùa quyết toán, đó là chuẩn bị hồ sơ quyết toán đầy đủ và hợp lý.

Hồ sơ quyết toán Thuế trong doanh nghiệp được chuẩn bị như thế nào?

Tiến hành sắp xếp những Báo cáo đã nộp

Tất cả những Báo cáo mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan Thuế trước đó, doanh nghiệp cần phải sắp xếp lại sao cho hợp lý.

 • Đối với các Báo cáo thuế hàng tháng, cần sắp xếp theo trình tự thời gian, năm nào xếp ra năm đó.
 • Sắp xếp hợp lý các Báo cáo tài chính hàng năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm.
 • Sắp xếp hợp lý các loại tờ khai như tờ khai của Thuế môn bài. Sắp xếp tờ khai của năm nào ra năm đó.

Sắp xếp chứng từ đi kèm trong quá trình quyết toán thuế

Đối với chứng từ đi kèm trong quá trình quyết toán, doanh nghiệp cũng phải cần sắp xếp đúng theo trình tự. Kế toán viên sẽ căn cứ vào tờ khai thuế hàng tháng để sắp xếp.

 • Hóa đơn đầu vào hàng tháng ở trong nước
 • Trường hợp doanh nghiệp thuộc vào mô hình công ty nhập khẩu. Những giấy tờ được sắp xếp như hợp đồng mua bán, tờ khai hải quan, giấy nộp tiefn thuế. Những giấy tờ này đều sẽ được sắp xếp trên cơ sở thời gian lập.
 • Hóa đơn đầu ra của các nghiệp vụ kinh tế, sử dụng liên thứ 3.
 • Đối với giấy nộp tiền của các loại Thuế. Có thể cho vào file riêng và lưu trữ theo từng năm.

Giải quyết các vấn đề về hóa đơn trước khi lập hồ sơ quyết toán

 • Kiểm tra lại toàn bộ những hóa đơn gốc, sau đó đánh số theo thứ tự thời gia trên các quyển hóa đơn để dễ dàng kiểm tra
 • Chuẩn bị hóa đơn mẫu, giấy thông báo phát hành hóa đơn, chuẩn bị hợp đồng đặt mua hóa đơn.
 • Chuẩn bị sẵn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Tiến hành chuẩn bị quyết toán thuế

Khi bạn chuẩn bị quyết toán thuế trong doanh nghiệp, bạn cần phải chuẩn bị những bước như sau:

 • Những tài khoản trên bảng cân đối phát sinh đều phải in ra đầy đủ
 • In một số những sổ chi tiết tài khoản như: TK 156, TK 112, TK 515, TK 632, TK 511..

Chuẩn bị những bảng tổng hợp trong hồ sơ quyết toán

Hồ sơ quyết toán Thuế trong doanh nghiệp được chuẩn bị như thế nào?

Trong hồ sơ quyết toán thuế, chắc chắn không thể thiếu những bảng tổng hợp và các bảng chi tiết đi kèm. Một số những tài liệu mà kế toán viên cần phải chuẩn bị như sau:

 • Bảng tổng hợp của quá trình xuất – nhập kho hàng hóa; Nguyên vật liệu của công ty.
 • Bảng phân bổ công cụ và dụng cụ trong doanh nghiệp, chuẩn bị theo từng năm
 • Bảng chi tiết những khoản công nợ phải thu của khách hàng
 • Bảng chi tiết những khoản công nợ cần phải trả cho nhà cung cấp, đối tác
 • Sổ ghi chép quỹ tiền mặt và ghi chép quỹ tiền gửi ngân hàng
 • Thẻ kho của doanh nghiệp
 • Sổ chi tiết ghi chép, đánh giá về giá thành, chất lượng sản phẩm

Chuẩn bị những tài liệu liên quan cho hồ sơ quyết toán

Trong hồ sơ quyết toán, nhất định cần phải có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu. Và chắc chắn không thể thiếu những loại tài liệu như sau:

 • Các loại hợp đồng mua, hợp đồng bán, thanh lý hợp đồng. Sắp xếp các loại hợp đồng theo trình tự thời gian.
 • Phiếu chi lương của cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp. Kiểm tra bảng lương và hợp đồng lao động của công nhân viên.
 • Quyết định của doanh nghiệp và điều lệ của doanh nghiệp
 • Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, sử dụng bản photo công chứng
 • Kiểm tra thông tin trong hồ sơ của nhân viên có trong quyết toán Thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý:

 • Tất cả những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ quyết toán đều phải tiến hành photo công chứng
 • Còn đối với các hóa đơn chứng từ, sẽ sử dụng những hóa đơn chứng từ gốc.

Xem thêm:

Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa gì với doanh nghiệp?

Một kế toán giỏi cần có những kỹ năng nào?

Khấu trừ Thuế giá trị gia tăng: Trường hợp được và không được khấu trừ thuế