Kinh nghiệm Làm cách nào để nộp Thuế thu nhập cá nhân ít nhất?

Làm cách nào để nộp Thuế thu nhập cá nhân ít nhất?

745

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những loại Thuế mà người lao động cần phải chi trả. Sẽ có nhiều người muốn tìm cách để nộp Thuế thu nhập cá nhân ít nhất. Việc giảm trừ gia cảnh sẽ giúp bạn giảm được khoản Thuế TNCN cần phải nộp.

Làm cách nào để nộp Thuế thu nhập cá nhân ít nhất?

Giảm trừ gia cảnh để nộp Thuế thu nhập cá nhân ít hơn

Việc giảm trừ gia cảnh đối với chính bản thân mình sẽ giúp cho người lao động có thể được giảm khoản tiền nộp Thuế TNCN. Người lao động phải đảm bảo mình có mức thu nhập từ 9 triệu đồng trên 1 tháng.

Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc khi nộp Thuế thu nhập cá nhân

Việc áp dụng giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc sẽ giúp bạn được giảm số tiền nộp Thuế.

Giảm trừ gia cảnh đối với con

Các trường hợp người lao động có con như sau sẽ được tính giảm trừ gia cảnh. Bao gồm:

 • Con đẻ của người lao động
 • Con nhận nuôi của người lao động
 • Con ngoài giá thú
 • Con riêng của vợ hoặc con riêng của chồng

Lưu ý, những trường hợp con này cần phải đáp ứng được đủ những điều kiện như sau:

 • Tuổi của các con phải dưới 18 tuổi
 • Trường hợp con trên 18 tuổi, bị khuyết tật hoặc bị mất khả năng lao động
 • Con đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề. Con từ 18 tuổi trở lên đang theo học các cấp trung học phổ thông. Những đối tượng này không có thu nhập hàng tháng. Hoặc có thu nhập từ các hoạt động khác nhưng mức thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng trong 1 năm.

Giảm trừ gia cảnh đối với vợ chồng

Làm cách nào để nộp Thuế thu nhập cá nhân ít nhất?

 • Đối với vợ chồng vẫn còn đang trong độ tuổi lao động. Vợ hoặc chồng phải bị khuyết tật, mất khả năng lao động. Vợ hoặc chồng không có mức thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập từ các hoạt động lao động khác. Tuy nhiên mức thu nhập không được quá 1 triệu đồng trên 1 năm.
 • Đối với đối tượng vợ hoặc chồng đã quá độ tuổi lao động. Cần đáp ứng yêu cầu không có thu nhập hoặc mức thu nhập trong 1 năm từ các hoạt động khác không được quá 1 triệu đồng.

Giảm từ gia cảnh đối với cha mẹ khi nộp Thuế thu nhập cá nhân

Những đối tượng cha mẹ có thể giảm trừ gia cảnh. Bao gồm: Cha mẹ đẻ; Cha mẹ nuôi; Cha mẹ vợ; Cha mẹ chồng; Cha dượng, mẹ kế.

 • Đối với cha mẹ vẫn còn đang trong độ tuổi lao động. Cha mẹ phải bị khuyết tật, mất khả năng lao động. Cha mẹ không có mức thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập từ các hoạt động lao động khác. Tuy nhiên mức thu nhập không được quá 1 triệu đồng trên 1 năm.
 • Đối với đối tượng cha mẹ đã quá độ tuổi lao động. Cần đáp ứng yêu cầu không có thu nhập hoặc mức thu nhập trong 1 năm từ các hoạt động khác không được quá 1 triệu đồng.

Giảm trừ gia cảnh đối với anh chị em

Đối với những đối tượng anh chị em trong nhà mà người lao động phải trực tiếp nuôi dưỡng. Là anh chị em ruột, cần phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Đối với anh chị em ruột vẫn còn đang trong độ tuổi lao động. Anh chị em ruột phải bị khuyết tật, mất khả năng lao động. Anh chị em ruột không có mức thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập từ các hoạt động lao động khác. Tuy nhiên mức thu nhập không được quá 1 triệu đồng trên 1 năm.
 • Đối với đối tượng anh chị em ruột đã quá độ tuổi lao động. Cần đáp ứng yêu cầu không có thu nhập hoặc mức thu nhập trong 1 năm từ các hoạt động khác không được quá 1 triệu đồng.

Giảm trừ gia cảnh đối với cháu ruột

Các đối tượng cháu ruột được giảm trừ gia cảnh cho người lao động. Bao gồm: Con của anh ruột, con của chị gái ruột hoặc con của em ruột.

Đối với các cháu ruột vẫn còn đang trong độ tuổi lao động. Bị khuyết tật, mất khả năng lao động. Những đối tượng này không có mức thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập từ các hoạt động lao động khác. Tuy nhiên mức thu nhập không được quá 1 triệu đồng trên 1 năm.

Được giảm trừ khi đóng các khoản BHXH

Khi bạn tham gia đóng các khoản phí Bảo hiểm xã hội hoặc Bảo hiểm hưu trí, bạn sẽ được giảm trừ tiền đóng Thuế thu nhập cá nhân. Tiền giảm trừ tối đa được từ 1 triệu đồng trên 1 tháng và 12 triệu trên 1 năm.

Được giảm trừ khi đóng các khoản tiền từ thiện

Một số những khoản tiền mà bạn đóng vào từ thiện, khuyến học, nhân đạo. Bạn sẽ được giảm Thuế TNCN. Nhưng mức giảm trừ không được vượt quá số tiền của người phải nộp thuế.

Xem thêm: