Kinh nghiệm Bút toán kế toán là gì? Những loại bút toán kế toán...

Bút toán kế toán là gì? Những loại bút toán kế toán bạn nên ghi nhớ ngay

3697

Khi làm kế toán viên, chắc chắn bạn cần phải nắm được khái niệm về bút toán kế toán. Bởi vì bút toán kế toán sẽ liên quan đến rất nhiều đến công việc của bạn. Việc nắm được nhiều thông tin về nó sẽ giúp cho công việc của bạn trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.

Bút toán kế toán là gì? Những loại bút toán kế toán

Bút toán kế toán là gì?

Thuật ngữ bút toán kế toán được sử dụng để thể hiện những quá trình giao dịch kinh tế, nhưng phát sinh tài chính của doanh nghiệp. Sau đó, ghi những thông tin này vào trong sổ sách kế toán. Kế toán viên có thể lựa chọn bằng hình thức ghi trên phần mềm hoặc ghi ở trên giấy.

Đối với mỗi bút toán sẽ chứa nhiều các hạng mục khác nhau. Trong đó, các hạng mục có thể là khoản Nợ hoặc khoản Có. Trong đó, một bút toán được xem là cân bằng trong điều kiện các khoản Nợ và các khoản Có phải bằng nhau.

Cách ghi chép bút toán kế toán là gì?

Đối với các ghi chép bút toán kế toán, có thể ghi chép ở trên phần mềm hoặc có thể ghi chép trên giấy.

Khi ghi chép bút toán trên phần mềm, các bút toán sẽ được nhập vào trong sổ phụ, được xem như là module khác nhau của phần mềm đó. Cụ thể như các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả. Những yếu tố này sẽ tác động gián tiếp đến sổ cái.

Còn đối với trường hợp khi ghi nhận bút toán trên giấy. Nguyên tắc ghi bút toán trên giấy, phải ghi định khoản “Nợ” trước, sau đó mới ghi định khoản “Có”. Thông thường, để dễ phân biệt khi ghi bút toán, định khoản “Có” sẽ được ghi lệch sang bên phải 1 chút.

Các loại bút toán kế toán cơ bản

Làm kế toán viên, bạn cần nắm được những loại bút toán kế toán là gì? Thông thường, kế toán viên sẽ cần thành thạo 3 bút toán cơ bản như sau.

Thành thạo bút toán điều chỉnh

Trong bút toán điều chỉnh sẽ có 4 loại bút toán. Bao gồm:

 • Bút toán điều chỉnh để khấu hao TSCĐ. Sử dụng bút toán này để điều chỉnh giá gốc của tài sản cố định vào trong chi phí của doanh nghiệp. Trường hợp này sẽ sử dụng phương pháp khấu hao tài sản đường thằng.
 • Bút toán điều chỉnh mức doanh thu nhận trước. Khi doanh nghiệp nhận trước tiền của khách hàng và làm hợp đồng cam kết bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ. Những khoản doanh thu này cần được điều chỉnh. Dẫn đến những khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả.
 • Bút toán điều chỉnh các khoản doanh thu chưa thu. Những khoản doanh thu của doanh nghiệp nhưng chưa thu tiền của khách hàng. Phần này sẽ được xử lý chung với những khoản nợ phải thu
 • Bút toán điều chỉnh những khoản chi phí trả trước. Sử dụng bút toán đối với những khoản chi phí phải trả trước. Nhưng những khoản này chưa trả, sẽ được hạch toán cùng với những khoản nợ phải trả.

Thành thạo bút toán kết chuyển

 • Kế toán viên sẽ tiến hành chuyển các khoản giảm trừ doanh thu vào trong tài khoản doanh thu. Đối với kết chuyển bên “Có” sẽ là những tài khoản doanh thu TK 511, 512, 515, 711. Đối với kết chuyển bên “Nợ” sẽ xác định kinh doanh ở trên tài khoản TK 911.
 • Tiến hành loại trừ những tài khoản chi phí không hợp lý. Sau đó sẽ cộng vào trong những khoản thu nhập được tính thuế. Dựa vào đó để xác định mức Thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp.

Thành thạo bút toán khóa sổ của doanh nghiệp

Bút toán kế toán là gì? Những loại bút toán kế toán

 • Tiến hành phân bổ các chi trả trước ngắn hạn hoặc dài hạn. Sử dụng để trích khâu hao tài sản cố định.
 • Tập hợp những khoản chi phí phát sinh của doanh nghiệp. Sau đó tính giá thành.
 • Kiểm kê các mặt hàng tồn kho, tài sản cố định và quỹ tiền mặt. Đối chiều cùng với sổ phụ ngân hàng và xử lý những khoản chênh lệch thừa – thiếu.
 • Những khoản phát sinh ở trong năm nhưng lại chưa có đủ hóa đơn và chứng từ
 • Đối chiếu các khoản công nợ xem có sự chênh lệch nào không. Trong trường hợp có sự chênh lệch cần điều chỉnh kịp thời.
 • Lập dự phòng hàng hóa tồn kho, lập dự phòng những khoản thu khó đòi, lập dự phòng đầu tư tài chính và hoàn nhập dự phòng.

Xem thêm:

Công ty TNHH một thành viên có những đặc điểm gì?

Đặt tên doanh nghiệp sao cho đúng và chuẩn nhất?

Viết sai hóa đơn GTGT cần giải quyết như thế nào?