Kinh nghiệm Thang bảng lương: Nếu không đăng kí có bị phạt hay không?

Thang bảng lương: Nếu không đăng kí có bị phạt hay không?

1343

Kế toán tiền lương là vị trí kế toán đóng vai trò quan trọng trong công ty. Không chỉ kiêm nhiệm về vấn đề tiền lương cho công ty mà còn phải làm việc với nhiều cơ quan khác. Thang bảng lương là một trong những điều đáng lo ngại đối với kế toán viên. Nhiều kế toán thắc mắc nếu không đăng kí bảng thang lương thì có bị phạt hay không?

Thang bảng lương: Nếu không đăng kí có bị phạt hay không?

Thang bảng lương là gì? Có phải đăng kí thang bảng lương hay không?

Thang bảng tính lương là bảng số liệu liệt kê những mức tiền lương, nhóm lương, ngạch lương và bậc lương để làm cơ sở tính lương cho nhân viên. Sau khi đã xây dựng được bảng tính thang lương thì doanh nghiệp sẽ trả lương cho nhân viên dựa vào bảng lương. Bên cạnh đó thì còn dựa vào năng suất làm việc của nhân viên.

Nhiều Kế toán tiền lương sẽ không biết là có cần phải đăng kí bảng tính thang lương hay không ?  Câu trả lời là tất cả các công ty, các doanh nghiệp đều cần phải tiến hành đăng kí bảng thang tính tiền lương. Nếu không đăng kí thì sẽ bị phạt hành chính. Đối với thang bảng tính tiền lương của doanh nghiệp thì sẽ được nộp tại Phòng Lao động và Thương binh thuộc địa bàn mà mình ở.

Thang bảng lương: Nếu không đăng kí có bị phạt hay không?

Mức xử phạt khi không đăng kí bảng lương

Như đã quy định trước đó, tất cả các doanh nghiệp đều phải xây dựng và đăng kí bảng lương với phòng LĐTBXH. Căn cứ vào điều 10 khoản 1, Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định. Nếu trong trường hợp mà doanh nghiệp không chịu đăng kí thì sẽ bị phạt như sau:

Phạt cảnh cáo doanh nghiệp hoặc là phạt hành chính từ 500.000. đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không đăng kí hoặc là nộp bảng thang lương.

Mức phạt đối với hành vi không xây dựng bảng lương

Căn cứ vào điều 10 khoản 1, Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định nếu không xây dựng bảng thang lương thì sẽ bị xử phạt như sau.

Phạt hành chính từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng đối với những hành vi:

 • Không xây dựng bảng thang tính tiền công làm việc, bảng quy định về tiền lương, định mức tiền lương. Hoặc là trong trường hợp kế toán viên có xây dựng bảng thang tính tiền công nhưng lại không đúng với yêu cầu của pháp luật.
 • Sử dụng bảng thang tính giờ làm việc, quy định tiền công không đúng với quy định. Trong khi bảng thang lương đó đã có yêu cầu sửa đổi về bảng lương của Pháp luật.
 • Đã xây dựng bảng thang tính lương, tính tiền công và được công nhận. Nhưng kế toán viên lại không công bố bảng thang lương tại công ty, nơi làm việc.
 • Khi thực hiện bảng thang tính tiền công thì kế toán phải thông báo cho nhân viên toàn bộ công ty. Tuy nhiên kế toán viên chỉ áp dụng mà không thông báo.

Mức áp dụng xử phạt khi trả lương nhân viên thấp hơn quy định

Nếu như trong trường hợp mà người sử dụng lao động trả tiền lương cho lao động thấp hơn so với quy định. Thì chắc chắn là người lao động sẽ bị xử phạt theo Luật.

Một số những hành vi người sử dụng lao động bị phạt tiền

 • Trả lương cho công nhân, viên chức không đúng thời hạn đã quy định trước đó
 • Trả lương cho công nhân viên chức không đúng với mức lương ghi trong bảng tính tiền công
 • Trả thiếu hoặc là không trả tiền làm thêm giờ, tiền làm ban đêm của lao động theo đúng như quy định của Bộ luật lao động.
 • Tiến hành khấu từ tiền lương của người lao động không đúng với quy định của luật pháp.
 • Trả lương không đúng quy định cho người lao động khi chuyển người lao động qua làm công việc khác. Mà công việc đã kí kết trong hợp đồng lại là một công việc khác.

Mức phạt hành chính cho người sử dụng lao động

 • Vi phạm trong phạm vi từ 1 đến 10 người: mức xử phạt hành chính 1.000.000 đến 10.000.000 đồng
 • Vi phạm trong phạm vi từ 11 đến 50 người: phạt hành chính từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng
 • Vi phạm trong phạm vi từ 51 đến 100 người: phạt hành chính từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng
 • Vi phạm trong phạm vi từ 101 đến 300 người: phạt hành chính từ 30.000.000 đến 40.000.000 đồng
 • Vi phạm trong phạm vi từ 301 trở lên: phạt hành chính từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng

Doanh nghiệp cần lưu ý về vấn đề trả tiền lương cho nhân viên để tránh tình trạng trên.

Xem thêm:

Vi phạm báo cáo tài chính và những mức xử phạt kế toán cần biết

Mới làm kế toán cần bỏ túi ngay những bí quyết này

Các lỗi sai kế toán thuế thường gặp mà bạn cần phải tránh xa