Vi phạm báo cáo tài chính và những mức xử phạt kế toán cần biết

Đăng bởi Bàn Thị Linh - 18/01/2020
ketoan.vn
74 Lượt đọc

Báo cáo tài chính là công việc mà kế toán viên thường phải làm trong doanh nghiệp. Tuy nhiên thì đôi khi kế toán viên vẫn vi phạm phải những lỗi báo cáo tài chính. Nếu như bạn vi phạm lỗi báo cáo tài chính thì sẽ bị phạt với những mức độ khác nhau. Hãy đọc bài viết sau để biết cách tránh xa những lỗi vi phạm báo cáo tài chính nhé.

Vi phạm báo cáo tài chính và những mức xử phạt kế toán cần biết

Vi phạm báo cáo tài chính trong cách trình bày báo cáo

Nhiều kế toán viên thường nghĩ rằng, thứ quan trọng nhất trong báo cáo tài chính là nội dung. Nhưng đó hoàn toàn là một sai lầm. Bởi vì trong Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về việc phạt hành chính nếu sai lỗi trình bày. Vì thế mà khi lập báo cáo tài chính, kế toán viên cần phải nắm rõ về cách trình bày.

  • Mức phạt tài chính từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng

Đối với những trường hợp mà báo cáo tài chính không được lập theo đúng như mẫu quy định. Hoặc là trong báo cáo tài chính không có đầy đủ các nội dung đã được quy định.

Nếu như trong báo cáo tài chính không có chữ kí của Kế toán trưởng. Không có chữ kí của người đại diện theo quy định của Pháp luật thì sẽ bị phạt hành chính theo Luật.

  • Mức phạt tài chính từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng

Kế toán viên sơ sót, lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo đúng như quy định của Pháp luật. Trường hợp kế toán viên không áp dụng đúng mẫu Báo cáo tài chính theo đúng như quy định của Luật kế toán hiện hành. Nếu như trong trường hợp mà doanh nghiệp đã được Bộ kế toán chấp thuận thì sẽ không cần phải nộp phạt hành chính.

  • Phạt từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng

Trong trường hợp kế toán viên lập báo cáo nhưng không đúng số liệu và sai lệch số liệu. Không lập báo cáo tài chính đúng như là quy định của pháp luật hoặc là không đúng với chuẩn mực kế toán.

Vi phạm tài khoản kế toán có mức phạt hành chính như thế nào?

Vi phạm báo cáo tài chính và những mức xử phạt kế toán cần biết

  • Kế toán viên không thực hiện đúng với tài khoản kế toán đã được Bộ kế toán viên ban hành trước đó.
  • Tự ý sửa đổi những nội dung, sau đó lập thêm tài khoản kế toán với những nội dung. Mà những tài khoản đó được lập khi mà chưa được Bộ kế toán chấp thuận.
  • Kế toán viên tiến hành hạch toán trên tài khoản kế toán nhưng không đúng quy định của kế toán.

Những vi phạm này sẽ bị phạt hành chính với mức phạt là từ 5.000.000 cho đến 10.000.000 đồng. Đây là mức phạt đối với cá nhân vi phạm. Trong trường hợp mà tổ chức vi phạm thì mức phạt sẽ tăng lên gấp đôi.

Lỗi về nộp và công khai báo cáo tài chính

  • Mức xử phạt 5.000.000 đến 10.000.000 đồng

Nếu kế toán viên nộp báo cáo tài chính muộn dưới thời hạn là 3 tháng. Và trong trường hợp kế toán viên công khai báo cáo tài chính muốn dưới 3 tháng so với quy định.

  • Mức phạt hành chính từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng

Nếu như kế toán viên nộp báo cáo tài chính và nộp báo cáo quá chậm. Trong trường hợp chậm trên 3 tháng so với quy định. Khi bạn nộp báo cáo và công khai báo cáo nhưng lại quên không nộp kèm theo báo cáo kiểm toán. Đối với những trường hợp mà pháp luật yêu cầu nộp báo cáo kiểm toán.

  • Mức xử phạt hành chính từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng

Trong trường hợp mà kế toán viên nộp báo cáo tài chính cho Bộ kế toán. Tuy nhiên thì số liệu trong báo cáo tài chính lại không đồng nhất ở trong kỳ kế toán. Nếu như trong trường hợp báo cáo tài chính có những số liệu không đúng sự thật thì sẽ bị xử phạt hành chính.

  • Mức xử phạt hành chính từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng

Đây là mức xử phạt hành chính nặng nhất đối với vấn đề nộp và công khai báo cáo tài chính. Trong trường hợp kế toán viên không nộp báo cáo tài chính cho Bộ kế toán. Và trong trường hợp kế toán viên không công kha báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Các mức xử phạt về báo cáo tài chính đều rất nặng. Vậy nên kế toán viên cần phải nắm được những lỗi này để tránh xa ra.

Xem thêm:

Sắp xếp hàng hóa đối với sản phẩm nhiều đơn vị tính như thế nào?

Thất thoát hàng hóa doanh nghiệp và nguyên nhân thất thoát hàng hóa?

Các lỗi sai kế toán thuế thường gặp mà bạn cần phải tránh xa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *