Chi phí đầu vào không có hóa đơn có được đưa vào chi phí hợp lý không?

Đăng bởi Vũ Thị Quỳnh Trang - 13/01/2020
ketoan.vn
101 Lượt đọc

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có nhiều chi phí không có hóa đơn. Các chi phí thường gặp là chi phí mua hàng, chi phí thuê nhà, chi phí vận chuyển… Vậy thì những chi phí đó có được tính là chi phí hợp lý để khấu trừ thuế hay không? Hãy cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

See the source image

Chi phí mua hàng hóa hóa, dịch vụ không có hóa đơn

Chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn được phép đưa vào chi phí hợp lý khi lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể là những trường hợp sau:

– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ. Và đồng thời người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng kê.

Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Để đưa chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn vào chi phí được trừ doanh nghiệp cần chuẩn bị những chứng từ sau:

– Chứng từ thanh toán (tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được).

– Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ (mẫu số 01/TNDN).

– Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ.

– Biên bản bàn giao hàng hóa.

Chi phí thuê nhà của cá nhân, hộ gia đình

See the source image

Có 2 trường hợp xảy ra:

– Số tiền thuê lớn hơn 100 triệu/năm: cá nhân cho thuê phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế môn bài. Theo đó, cơ quan thuế sẽ cấp cho cá nhân hóa đơn bán lẻ. Đây chính là căn cứ để doanh nghiệp hạch toán chi phí.

– Số tiền thuê nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm: cá nhân cho thuê vẫn phải nộp thuế môn bài nhưng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp đi thuê sẽ không có hóa đơn đầu vào để hạch toán chi phí này. Khi đó doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ sau để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý:

+ Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà

+ Hợp đồng thuê nhà

Chi phí vận chuyển của cá nhân không có hóa đơn

Một số chi phí vận chuyển như thuê cá nhân vận chuyển hàng hóa, thuê xe ôm… thường không có hóa đơn. Đối với trường hợp này, kế toán có thể xử lý tùy theo 2 trường hợp sau:

– Nếu lương của cá nhân vận chuyển trên 2 triệu đồng/tháng: doanh nghiệp cần chuẩn bị các chứng từ sau:

+ Hợp đồng lao động thời vụ.

+ Bảng lương có đầy đủ họ tên của cá nhân ký hợp đồng thời vụ

+ Chứng từ thanh toán

+ Chứng minh nhân dân/ Căn cước của cá nhân thuê vận chuyển (bản sao).

Đồng thời khi thanh toán lương thì kế toán phải khấu trừ 10% thuế thu nhập của cá nhân vận chuyển.

– Nếu lương của cá nhân vận chuyển dưới 2 triệu đồng/tháng: Tương tự như trên, doanh nghiệp cũng chuẩn bị các chứng từ trên. Tuy nhiên khi thanh toán lương, kế toán không khấu trừ 10% thuế thu nhập của cá nhân vận chuyển.

Ketoan.vn đã cung cấp cho bạn đọc cách đưa chi phí không có hóa đơn vào chi phí hợp lý. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Phương thức thanh toán L/C là gì?

Thông tư 107/2017/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Thông tư 31/2019/TT-NHNN – Quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *