Nổi bật 2 Phương thức thanh toán L/C là gì?

Phương thức thanh toán L/C là gì?

1847

Phương thức thanh toán L/C là một trong những phương thức thanh toán quốc tế phổ biến hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ đặc điểm, quy trình của phương thức thanh toán này. Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

Phương thức thanh toán L/C là gì?

L/C là viết tắt của từ Letter of Credit, hay còn gọi là thư tín dụng. Thư tín dụng là thư mà người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng phát hành, cam kết với người bán về việc thanh toán một khoản tiền nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định, nếu người bán xuất trình được một bộ chứng từ hợp lệ, đúng theo quy định trong thư tín dụng.

Phân loại L/C

Thư tín dụng có các loại sau:

– Thư tín dụng có thể hủy ngang (Revocable L/C)

– Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C)

– Thư tín dụng có xác nhận (Confirmed L/C)

– Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C)

– Thư tín dụng giáp lưng (Back to Back L/C)

– Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit)

– Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit)

– Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C)

– Thư tín dụng có điều khoản đỏ (Red Clause L/C)

Thông thường, 4 loại thư tín dụng phổ biến nhất là:

– Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C): sau khi đã được mở L/C thì việc sữa đổi, bổ sung, huỷ bỏ chỉ được ngân hàng tiến hành theo thỏa thuận của tất cả các bên có liên quan.

– Thư tín dụng có thể hủy ngang (Revocable L/C): sau khi đã được mở L/C thì việc bổ sung, sửa chữa, huỷ bỏ có thể thực hiện một cách đơn phương.

– Thư tín dụng có xác nhận (Confirmed L/C): là loại thư tín dụng không thể hủy bỏ. Việc thanh toán thực hiện thông qua một ngân hàng khác xác nhận trả tiền theo yêu cầu của ngân hàng phát hành.

– Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C): Là loại thư tín dụng không thể huỷ bỏ. Trong đó quy định: quyền của người hưởng lợi thứ nhất có thể yêu cầu ngân hàng phát hành chuyển nhượng toàn bộ hay một phần quyền thực hiện L/C cho một hay nhiều người khác.

Các chủ thể tham gia thanh toán L/C

See the source image

Tham gia vào thương thức thanh toán thư tín dụng có các chủ thể sau:

– Người yêu cầu mở thư tín dụng: là người yêu cầu ngân hàng phát hành thư tín dụng cho người thụ hưởng. Đây là người mua, nhập khẩu hàng hóa.

– Người hưởng lợi thư tín dụng: là người bán, người xuất khẩu hay bất cứ người nào khác mà người bán chỉ định.

Ngân hàng mở thư tín dụng: là ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu, thực hiện yêu cầu mở L/C của người nhập khẩu.

Nội dung của L/C

– Số hiệu, địa điểm, ngày mở L/C.

– Loại L/C.

– Tên và địa chỉ của: người yêu cầu mở L/C, người hưởng lợi, các ngân hàng…

– Số tiền, loại tiền.

– Thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền, thời hạn giao hàng.

– Điều khoản giao hàng: điều kiện giao hàng, nơi giao hàng…

– Nội dung về hàng hóa: tên, số lượng, trọng lượng, bao bì, giá cả, quy cách, phẩm chất…

– Những chứng từ người hưởng lợi phải xuất trình: hối phiếu, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng từ bảo hiểm, chứng nhận xuất xứ…

– Cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng

– Những nội dung khác : phí ngân hàng, điều kiện đặc biệt hướng dẫn đối với ngân hàng chiết khấu, UCP áp dụng…

Quy trình thanh toán bằng L/C

Phương thức thanh toán L/C thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Hai bên mua, bán ký kết hợp đồng thương mại.

Bước 2: Người mua làm thủ tục yêu cầu ngân hàng mở thư tín dụng cho bên bán là người thụ hưởng.

Bước 3: Ngân hàng mở L/C theo yêu cầu của người mua. Đồng thời chuyển L/C sang ngân hàng đại lý hoặc chi nhánh tại nước ngoài để thông báo cho người bán.

Bước 4: Ngân hàng thông báo chuyển L/C gốc cho người xuất khẩu.

Bước 5: Người xuất khẩu giao hàng theo thỏa thuận nếu không có sai sót. Nếu có sai sót thì yêu cầu sửa đổi L/C.

Bước 6: Sau khi giao hàng, người bán lập bộ chứng từ gửi về ngân hàng thông báo để yêu cầu thanh toán.

Bước 7: Ngân hàng thông báo kiểm tra và chuyển bộ chứng từ cho ngân hàng mở L/C.

Bước 8: Ngân hàng phát hành kiểm tra chứng từ, nếu thấy phù hợp quy định của L/C thì thực hiện thanh toán.

Bước 9: Người mua xem xét chấp nhận trả tiền cho ngân hàng mở L/C.

Bước 10: Ngân hàng phát hành giao bộ chứng từ cho người mua để nhận hàng.

Xem thêm:

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất

Thủ tục hủy hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật

Những thông tin quan trọng về bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động nên biết