Nổi bật 2 Điều kiện để được xóa tiền chậm nộp thuế còn nợ trước...

Điều kiện để được xóa tiền chậm nộp thuế còn nợ trước 01/7/2020

1360

Tiền chậm nộp tiền thuế là khoản tiền mà doanh nghiệp phải nộp khi phát sinh tình huống chậm nộp tiền thuế.

Điều kiện để được xóa tiền chậm nộp thuế còn nợ trước 01/7/2020

Theo đó, để được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước ngày 01/7/2020 thì người nộp thuế phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể, đơn cử như:

– Người nộp thuế là người đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự: Phải có giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

(Có thể thay thế giấy báo tử bằng các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật).

– Người nộp thuế thực hiện thủ tục giải thể: Phải có quyết định giải thể hoặc thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc người nộp thuế đang thực hiện thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Người nộp thuế đã có đơn yêu cầu hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Phải có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc Tòa án có thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 94/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và được tổ chức thực hiện trong 03 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành).

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự đặt in

Các mức phạt tiền khi vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn

Tải về (file Word) mẫu biên bản báo mất hóa đơn GTGT liên 2

Tải về Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Phân biệt Xóa bỏ và Hủy hóa đơn trên báo cáo sử dụng hóa đơn