Mẫu hóa đơn Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa...

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự đặt in

366

Trước khi làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu, doanh nghiệp phải làm Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Bài viết cung cấp Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn tải về và xem hướng dẫn sử dụng trong bài viết dưới đây.

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự đặt in

1. Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT

Bước 1: Nộp hồ sơ

Viết đơn đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặt in theo hướng dẫn tại: Hướng dẫn viết Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in.

Bước 2. Công chức quản lý thuế sẽ xuống kiểm tra

Khi nộp hồ sơ, cơ quan thuế sẽ có giấy hẹn xuống doanh nghiệp kiểm tra. Khi có giấy hẹn xuống kiểm tra, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Treo biển doanh nghiệp tại trụ sở chính; có văn bản xác nhận quyền sử dụng trụ sở chính như hợp đồng thuê nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký dấu.
 • Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng (chứng minh việc doanh nghiệp hoạt động và có nhu cầu xuất hóa đơn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của mình).

Khi cơ quan thuế đồng ý việc cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp liên hệ nhà in đề đặt in hóa đơn giá trị gia tăng.

Bước 3. Tìm nhà in

Nhà in phải có đủ điều kiện sau:

 • Tổ chức nhận in hóa đơn phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm).
 • Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp, có giấy phép hoạt động ngành in, có máy móc thiết bị ngành in thì được nhận in hóa đơn đặt in của các tổ chức.

Khi chọn được nhà in, doanh nghiệp cần:

 • Chọn mẫu hóa đơn;
 • Thống nhất về giá;
 • Soạn và ký hợp đồng đặt in hóa đơn:
 • Bản công chứng giấy đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ hộ chiếu của đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền, giới thiệu (nếu giám đốc không trực tiếp đi làm)
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân người trực tiếp thực hiện.
 • Quyết định cho phép đặt in hóa đơn của cơ quan quản lý thuế.

Bước 4. Thanh lý hợp đồng in với tổ chức đặt in hóa đơn

 • Sau khi nhận hóa đơn đặt in phải thanh lý hợp đồng với nhà in (nhà in có trách nhiệm lập báo cáo về việc nhận in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp).
 • Lấy hóa đơn đỏ (để thực hiện việc hạch toán sau này).

Bước 5. Làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

 • Chậm nhất là 02 ngày trước khi sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp phải làm thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

2. Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự đặt in

Các bạn có thể tải về mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự đặt in tại đây

Xem thêm

Tải về (file Word) mẫu biên bản báo mất hóa đơn GTGT liên 2

Tải về Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Phân biệt Xóa bỏ và Hủy hóa đơn trên báo cáo sử dụng hóa đơn

Những điều cần hiểu rõ về chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Hướng dẫn chi tiết cách hủy hóa đơn cho doanh nghiệp qua mạng