Mẫu chứng từ tiền lương 3 Mẫu bảng lương cán bộ, công chức, viên chức mới nhất

3 Mẫu bảng lương cán bộ, công chức, viên chức mới nhất

2005
bảng lương 2020

Một mẫu bảng lương chỉn chu, chuyên nghiệp luôn là chuẩn mực của mỗi doanh nghiệp. Nó không những thể hiện sự minh bạch, hiệu quả mà còn góp phần cho thấy trình độ quản lý của mỗi ban lãnh đạo tổ chức. Ketoan.vn xin giới thiệu 3 mẫu bảng lương mới nhất dành cho cán bộ, công chức và viên chức. Mời bạn tải về trong bài viết dưới đây.

bảng lương 2020

Những bảng lương này được xây dựng dựa trên 4 Nghị định và 3 Thông tư. Cụ thể là:

– Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

– Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

– Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi, Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Trong đó, 3 mẫu bảng lương mới nhất chính thức sẽ là:

– Bảng 1: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

– Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

– Bảng 3: Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã.

Bạn đọc có thể tải về 3 mẫu bảng lương tại đây.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng chấm công theo tháng đầy đủ nhất

Tải về mẫu cam kết địa chỉ kinh doanh trong công ty cổ phần

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự đặt in

Mời bạn đọc tải về bộ hồ sơ tăng TSCĐ từ đầu tư xây dựng cơ bản