Mẫu chứng từ hàng tồn kho Mời bạn đọc tải về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển...

Mời bạn đọc tải về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

1099

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là một trong những chứng từ kế toán được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc và giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lưu thông hàng hóa trên thị trường. Không chỉ đóng vai trò chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong khâu lưu thông vận chuyển mà phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ còn có ý nghĩa trong công tác quản lý nội bộ. Mời bạn đọc tải về mẫu phiếu này trong bài viết dưới đây.

Agv forklift trucks-transport more with safety in warehouse. Free Photo

1. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là mẫu phiếu được lập ra để xuất kho hàng hóa kiêm vận chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Mẫu phiếu nêu rõ tên tổ chức, cá nhân lập phiếu, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, xuất nhập tại kho nào.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ngoài việc quản lý nội bộ còn có ý nghĩa trong việc hợp thức hoá hàng hoá trên đường vận chuyển. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là một trong các giấy tờ pháp lý thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá, nguyên vật liệu được trung chuyển.

2. Các trường hợp phải dùng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  • Xuất hàng trả ủy thác nhập khẩu khi hàng hóa chưa nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.
  • Xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu.
  • Xuất hàng hóa giao cho doanh nghiệp nhận ủy thác nhập khẩu.
  • Xuất gửi hàng đại lý cho doanh nghiệp nhận bán hàng đại lý.
  • Xuất hàng hóa đi gia công.
  • Xuất, điều chuyển hàng hóa giữa các đơn vị, chi nhánh hạch toán phụ thuộc với nhau.

Lưu ý:

Doanh nghiệp xuất hàng hóa cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc có thể sử dụng hóa đơn hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nhưng cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Nếu chi nhánh phụ thuộc tự kê khai thuế GTGT (khác tỉnh với trụ sở chính) tại địa phương thì khi xuất hàng cho chi nhánh, trụ sở chính có thể xuất hóa đơn hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; nếu trụ sở chính xuất hàng cho chi nhánh bằng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì phải xuất lại hóa đơn GTGT để chi nhánh có căn cứ kê khai, khấu trừ thuế.
  • Nếu chi nhánh (hoặc cửa hàng) phụ thuộc không thực hiện hạch toán kế toán khai thuế GTGT về trụ sở chính, khi trụ sở xuất hàng hóa về chi nhánh xuất bằng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (không xuất hóa đơn); định kỳ chi nhánh (cửa hàng) lập bảng kê bán hàng hóa tiêu thụ về trụ sở chính để trụ sở chính xuất hóa đơn cho khách hàng ghi doanh thu.

3. Các chỉ tiêu ghi trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Thực hiện xuất kho hàng trong nội bộ doanh nghiệp cần có những điều kiện. Người làm phiếu xuất kho cần phải nắm rõ quy luật và cách thức làm phiếu xuất kho. Bởi xuất kho nội bộ khác với việc xuất hàng cho khách hàng. Các thông tin về sản phẩm cần có trong phiếu xuất kho kiêm chuyển hàng nội bộ đó là: tên sản phẩm, mã số hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng, thực nhập và thực xuất.

Trong mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Cần phải có chữ ký của tất cả các ban ngành và bộ phận có liên quan. Như người lập phiếu xuất kho, thủ kho xuất hàng, người vận chuyển hàng, thủ kho nhập hàng… Yêu cầu người xuất và người nhập hàng kiểm tra hàng hóa cẩn thận trước khi giao và nhận hàng.

Mẫu phiếu xuất nhập hàng hóa ở kho cũng có nội dung tương tự. Sử dụng khi các cá nhân có nhu cầu xuất kho sử dụng hàng hóa ở công ty. Nội dung của mẫu phiếu xuất nhập hàng hóa ở kho bạn cần phải đảm bảo một số thông tin cần thiết. Như thông tin người xuất, nhập kho, số hàng hóa xuất nhập kho…

Mời bạn đọc tải về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng chấm công theo tháng đầy đủ nhất

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mới nhất

Tải về mẫu cam kết địa chỉ kinh doanh trong công ty cổ phần

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự đặt in

Tải về mẫu Công văn đăng ký chế độ kế toán doanh nghiệp