Kinh nghiệm Doanh nghiệp chế xuất, thuế suất doanh nghiệp chế xuất là gì?

Doanh nghiệp chế xuất, thuế suất doanh nghiệp chế xuất là gì?

1597

Doanh nghiệp chế xuất là gì? Nếu doanh nghiệp bạn đang là doanh nghiệp chế xuất hoặc bạn đang dự định thành lập thì bạn đã biết về thuế suất doanh nghiệp chế xuất chưa? Bạn đã nắm được quy định về doanh nghiệp chế xuất hay chưa? Nếu bạn chưa biết hoặc vẫn còn mơ hồ thì hãy đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé.

1. Doanh nghiệp chế xuất là gì?

– Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyển sản xuất hàng hóa tiêu dùng sử dụng trong mục đích xuất khẩu thị trường nước ngoài và phải nằm trong khu chế xuất. Đây cũng là điềm để phân biệt doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp cung cấp và phân phối.

– Để trở thành doanh nghiệp chế xuất, tất cả các mặt hàng do doanh nghiệp bạn sản xuất phải 100% được xuất ra nước ngoài và có khai báo với cơ quan Hải quan.

– Doanh nghiệp chế xuất đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của các quốc gia và vũng lãnh thổ nói chung, Việt Nam nói riêng.

doanh nghiệp chế xuất

2. Quy định thuế suất doanh nghiệp chế xuất

– Tất cả các mặt hàng hóa được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam đều phải chịu một số loại thuế nhất định. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vào khu phi thuế quan và chỉ lưu thông trong khu phi thuế quan, hàng hóa được đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế thì sẽ không phải chịu thuế.

– Đơn vị sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu đặt trên lãnh thổ Việt Nam có quyền sở hữu và sử dụng máy móc, thiết bị tại cơ sở đó phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

– Nguyên vật liệu, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất hàng hóa, sản phẩm xuất khẩu.

– Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất hàng hóa thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

3. Quy định đối với doanh nghiệp chế xuất

quy định về doanh nghiệp chế xuất

Nghị định số 114/2015 sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị định số 29/2008 và Nghị định số 164/2013 có một số quy định đối với doanh nghiệp chế xuất (cũng được áp dụng với khu chế xuất) như sau:

– Doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan, trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

– Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.

– Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

Ngoài ra, khi được cấp giấy phép hoạt động, kinh doanh tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp chế xuất phải mở sổ kế toán hạch toán doanh thu riêng và các chi phí liên quan đến hoạt động mua bán tại Việt Nam.

– Khu lưu giữ hàng hóa phải được tách biệt với khu lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, hoặc có thể mở chi nhánh riêng ngoài khu chế xuất.

Cán bộ, công nhân viên làm việc trong khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào khu chế xuất và ngược lại không phải khai báo hải quan.

Hoạt động đưa hàng hóa ra thị trường nước ngoài đang được nhà nước đặc biệt khuyến khích bởi giúp kinh tế Việt Nam năng động hơn, có nhiều cơ hội đầu tư. Doanh nghiệp chế xuất nên tận dụng những cơ hội này để phát triển. Nhưng cũng đừng vì lợi ích mà bỏ qua những quy định về thuế suất doanh nghiệp chế xuất, quy định của pháp luật với doanh nghiệp,… Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Những điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ được cấp phép hoạt động

Có cần kê khai thuế nếu doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu?

Tính lãi lỗ và chuyển lỗ trong doanh nghiệp thế nào?