Có cần kê khai thuế nếu doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu?

kê khai thuế

Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh số cần kê khai thuế?

Đăng bởi Nguyễn Khánh Linh - 09/09/2019
ketoan.vn
202 Lượt đọc

Mỗi tháng, doanh nghiệp kinh doanh đều phải báo cáo tài chính, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các loại bảo hiểm. Tuy nhiên với những doanh nghiệp chưa chính thức đi vào hoạt động thì có cần phải kê khai thuế không? Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về vấn đề này. Bài viết dưới đây sẽ trả lời cho bạn thắc mắc trên.

1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Nếu doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động kinh doanh, chưa phát sinh doanh thu thì chắc chắn sẽ chưa có hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra nộp cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, kế toán vẫn cần chuẩn bị tờ khai trắng nộp cho cơ quan thuế.

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, trên tờ khai thuế GTGT tích vào chỉ tiêu 21 không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ.

thuế GTGT
Doanh nghiệp cần kê khai thuế giá trị gia tăng

Điều này đã được quy định rõ tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

– Dù hiện tại doanh nghiệp có kinh doanh hay không, có phát sinh doanh thu, chi phí hay không thì doanh nghiệp cũng không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý.

– Mặt khác, doanh nghiệp cũng không cần phải tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý (vì doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh, không có doanh thu nên cũng không phát sinh nghĩa vụ thuế).

Quy định này căn cứ theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

thuế TNDN
Doanh nghiệp cần khai quyết toán thuế TNDN

Doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm dù doanh nghiệp có phát sinh các khoản doanh thu hay không phát sinh doanh thu.

(Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế).

Quy định này căn cứ theo Khoản 1, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

3. Thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế thu nhập cá nhân

– Mặc dù doanh nghiệp có thể chưa phát sinh được doanh số nhưng vẫn sẽ nhân viên, công nhân làm việc. Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động mà phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thì doanh nghiệp phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế theo kỳ quy định (tháng, quý).

– Nếu trong tháng (đối với khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với khai theo quý) không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng hoặc quý đó.

– Mặt khác, trong kỳ kinh doanh đó, nếu doanh nghiệp chưa có lao động thì doanh nghiệp cũng không cần khai thuế thu nhập cá nhân.

Quy định trên được căn cứ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

thuế TNDN
Doanh nghiệp khai quyết toán thuế TNDN

– Tương tự như kê khai thuế thu nhập cá nhân, trong kỳ kinh doanh trong năm doanh nghiệp có trả tiền lương cho người lao động thì doanh nghiệp buộc phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Ngược lại, nếu doanh nghiệp chưa cần phải trả thu nhập cho người lao động thì sẽ không phải kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Quy định trên căn cứ vào Khoản 1, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mặc dù hoạt động chưa sinh lợi nhuận nhưng định kỳ theo quý, doanh nghiệp vẫn cần phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. Mục đích nhằm xác thực doanh nghiệp thực sự không sử dụng hóa đơn trong kỳ kinh doanh (trong Báo cáo ghi số lượng hóa đơn sử dụng = 0).

Như vậy, chúng tôi đã giúp bạn trả lời câu hỏi: Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu có cần kê khai thuế không? Có thể tóm lại rằng, doanh nghiệp chưa có doanh thu vẫn cần kê khai thuế bình thường hoặc nộp tờ khai trắng. Doanh nghiệp kinh doanh cần nắm rõ luật, hiểu luật và không được phép làm trái luật. Hy vọng thông trên hữu ích cho doanh nghiệp của bạn.

Xem thêm:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai và quyết toán thuế với cá nhân chưa có mã số thuế

Mẹo kiểm tra báo cáo tài chính trước khi quyết toán thuế kế toán cần biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *