Mẫu chứng từ hàng tồn kho Tải về mẫu file Excel in phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

Tải về mẫu file Excel in phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

11177
Tải về mẫu file Excel in phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

In phiếu nhập kho, phiếu xuất kho là công việc vô cùng quan trọng để kiểm soát hàng hóa trước khi nhập kho hoặc xuất kho. Để hỗ trợ các bạn kế toán in phiếu dễ dàng hơn, trong bài viết này Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu file Excel in phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nhé.

Professional warehouse worker in protective work wear holding checklist and checking inventory in storage room Free Photo

1. Phiếu xuất, nhập kho là gì?

Phiếu xuất kho là phiếu theo dõi theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, vật dụng, sản phẩm hàng hóa…. xuất kho cho các bộ phận trong doanh nghiệp sử dụng, phiếu xuất kho làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, cũng để thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

Phiếu nhập kho được lập khi hàng hóa cần cho về đến công ty cần cho vào nhập kho để lưu trữ. Để ghi nhân số lượng vật tư, công cụ hoặc dụng cụ, hàng hóa…nhập vào kho để làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ sách kế toán.

2. Mẫu file Excel in phiếu nhập, xuất kho

File Excel hỗ trợ đầy đủ các chức năng để các bạn có thể in phiếu xuất, nhập kho một cách chính các nhất. Các bạn cần điền các thông tin theo thứ sheet như sau:

a. TT chung

Tại đây người dùng cần nhập những thông tin cơ bản về doanh nghiệp của mình như: tên, địa chỉ, mã số thuế, kho, số điện thoại, giám đốc, kế toán trưởng… Cũng như phải nhập kỳ báo cáo của đơn vị.

b. DM vật tư

Tại đây các bạn cần nhập tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền của hàng hóa đầu kỳ

c. Nhập liệu N-X kho

Tại sheet này các bạn cần nhập những nghiệp vụ phát sinh nhập kho, xuất kho trong kỳ. Những thông tin cần thiết của các nghiệp vụ cần nhập như: ngày, số chứng từ, nội dung, số lượng nhập, số lượng xuất, mã hàng, tên hàng, nhà cung cấp…

d. In phiếu N – X

Tại sheet này sẽ chứa phiếu nhập – xuất của từng nghiệp vụ phát sinh nhằm mục đích in ra lưu trữ chứng từ kế toán.

e. CT-VT

Trong sheet này sẽ chứa chi tiết từng nghiệp vụ phát sinh trong năm của một mã hàng mà bạn chọn. Bạn có thể xem từng ngày; số lượng phát sinh xuất; nhập của mã hàng đó.

g. Bảng tổng hợp NXT kho

Sheet này sẽ chứa bảng tổng hợp xuất nhập kho của từng mặt hàng trong kỳ. Tại đây; bạn có thể xem chi tiết mã hàng; tên hàng; số lượng dư đầu kỳ, số lượng nhập trong kỳ; số lượng xuất trong kỳ, số lượng dư cuối kỳ…

Mời bạn đọc tải về file Excel in phiếu nhập, xuất kho TẠI ĐÂY.

>>Phiếu xuất nhập/kho doanh nghiệp, bạn đã biết cách viết chưa?