Mẫu chứng từ hàng tồn kho Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 132, Thông tư 200

Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 132, Thông tư 200

4169
phiếu xuất kho

Phiếu xuất kho được lập ra để ghi chép về thông tin hàng hóa xuất kho. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của người nhận hàng, lý do xuất kho, thông tin hàng hóa, số lượng xuất kho… Mời bạn tải về phiếu xuất kho theo Thông tư 132, Thông tư 200 trong bài viết dưới đây.

Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 132, Thông tư 200

Mẫu phiếu xuất kho số 02 – VT theo Thông tư 132, Thông tư 200 và Thông tư 133. Phiếu xuất kho dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

Chúng tôi đã cập nhật phiếu xuất kho theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mẫu phiếu xuất kho là biểu mẫu kế toán thông dụng, kết hợp với các chứng từ kế toán thường dùng khác như Phiếu thu, Phiếu chi và Phiếu nhập kho cũng được ban hành sửa đổi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và chế độ kế toán hiện hành.

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu xuất kho tại đây.

Xem thêm:

4 nguyên tắc “vàng” quản lý chi phí hiệu quả trong doanh nghiệp

2 phương pháp hữu hiệu giúp quản lý hàng tồn kho với

Nguyên tắc 3 “KHÔNG” khi quản lý kho trong doanh nghiệp