Mẫu chứng từ hàng tồn kho Tải ngay mẫu phiếu nhập kho (file Word, Excel) theo Thông tư...

Tải ngay mẫu phiếu nhập kho (file Word, Excel) theo Thông tư 133

24979
Tải ngay mẫu phiếu nhập kho (file Word, Excel) theo Thông tư 133

Phiếu nhập kho là chứng từ để xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho. Để từ đó làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng và xác định trách nhiệm đối với những người có liên quan và ghi sổ kế toán. Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC là Mẫu số 01-VT dùng để theo dõi tình hình nhập kho hàng hóa, vật tư , công cụ, sản phẩm… Bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ cung cấp cho các bạn để tải ngay mẫu phiếu nhập kho: Mẫu số 01 – VT Ban hành kèm theo phụ lục 3 của Thông tư 133/2016/TT-BTC.

1. Tải ngay mẫu phiếu nhập kho file word theo thông tư 133

Mẫu phiếu nhập kho file word

Tải mẫu phiếu nhập kho file word TẠI ĐÂY

2. Tải ngay mẫu phiếu nhập kho file Excel theo thông tư 133

Tải ngay mẫu phiếu nhập kho (file Word, Excel) theo Thông tư 133

Tải về mẫu phiếu nhập kho Excel TẠI ĐÂY

3. Cách lập phiếu nhập kho

Góc phía trên cùng bên trái của Phiếu nhập kho cần phải ghi rõ tên của đơn vụ (hoặc dấu của đơn vị), bộ phận nhập kho.

Phiếu nhập kho áp dụng trong các trường hợp nhập kho vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa mua ngoài, tự sản xuất, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn hoặc thừa phát hiện trong quá trình kiểm kê.

Khi lập phiếu nhập kho, người lập cần phải ghi rõ số phiếu, ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên người giao vật tư, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho, tên kho, địa chỉ của kho nhập.

Các cột A,B,C,D: ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, sản phẩm hàng hóa nhập kho.

Cụ thể như sau:

Cột 1: Ghi số lượng dựa trên chứng từ kế toán (hóa đơn hoặc lệnh nhập).

Cột 2: thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho.

Cột 3,4,: Kế toán ghi đơn giá (giá hạch toán hoặc giá trên hóa đơn… tùy theo quy định của đơn vị) và tính ra số tiền của từng loại vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thực nhập.

Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của các loại vật tư nhập cùng một phiếu nhập kho.

Dòng số tiền viết bằng chữ: Ghi tổng số tiền trên Phiếu nhập kho ghi bằng chữ.

Phiếu nhập kho do bộ phận mua hàng hoặc bộ phận sản xuất, thường được lập thành 2 liên (đối với hàng hóa vật tư mua ngoài) hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất). Người lập phiếu phải ký và ghi rõ họ tê. Người giao hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

Khi hoàn thành việc nhập kho, thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu. Thủ khi giữ liên 2 để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để ghi sổ và liên 1 lưu lại ở nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) cho người giao hàng giữ.

Xem thêm:

Xuất nhập hàng hóa tồn kho thế nào để dễ theo dõi nhất?

Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 132, Thông tư 200

Cách hạch toán àng không nhập kho mà chuyển thẳng gửi bán hoặc bán trực tiếp