Biểu mẫu khác Tải về mẫu biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ phòng,...

Tải về mẫu biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch COVID-19

4484

Nghị định 44/2021/NĐ-CP quy định các khoản chi ủng hộ, tài trợ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam sẽ được trừ khi tính thuế TNDN. Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch COVID-19 trong bài viết dưới đây.

Family protected from the virus Free Vector

1. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.

2. Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ

  • Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP) hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.
  • Hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

3. Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương; cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ có trách nhiệm sử dụng, phân phối đúng mục đích của khoản ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đã tiếp nhận.

Các bạn có thể tải về mẫu biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch COVID-19 TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Quyết định 1666/QĐ-BHXH ban hành mẫu thẻ BHYT mới từ 01/4/2021

Tải về file Excel tính lương làm thêm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5

Tải về Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Tải về mẫu công văn đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Mời tải về Bản dịch bộ thuật ngữ trong IFRS (Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế)