Mẫu chứng từ tiền lương Tải về file Excel tính lương làm thêm ngày Giỗ Tổ Hùng...

Tải về file Excel tính lương làm thêm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5

1138

Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/05 là một trong những ngày nghỉ lễ được quy định tại Bộ luật Lao động 2019. Trong những ngày này người lao động được tính lương thế nào? Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với bạn đọc mẫu file Excel tính lương làm thêm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5 để giúp các bạn tính ra số tiền có thể nhận được nếu đi làm vào các ngày này một cách nhanh chóng.

1. Cách tính lương khi làm việc làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Bộ luật Lao động quy định về cách tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

– Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

 • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 • Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
 • Vào ngày nghỉ lễ; ngày nghỉ có hưởng lương; ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

– Người lao động làm việc vào ban đêm; thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

– Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định; người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

2. Quy định về nghỉ lễ, tết

– Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

 • Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
 • Tết Âm lịch 05 ngày;
 • Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
 • Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
 • Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
 • Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

– Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

– Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần; thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

3. File Excel tính lương làm thêm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5

 • Nếu làm thêm vào ban ngày trong hai ngày lễ trên; người sử dụng lao động phải trả lương cho bạn ít nhất bằng 300% (tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc)
 • Nếu làm thêm vào ban đêm thì ngoài tiền lương tính theo ngày lễ và tiền lương làm ban đêm thì người sử dụng lao động phải trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày cho bạn.

Các bạn có thể tải về file Excel tính lương TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về file Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn

Cách tắt thông báo Update Link vẫn bảo toàn được dữ liệu file Excel

Mời bạn đọc tải về mẫu file quản lý nghỉ phép năm của nhân viên

Mách bạn 2 cách xóa trang trong file PDF rất nhanh và đơn giản

3 Cách chỉnh sửa trực tiếp nội dung file PDF như trong Word