Phần mềm khác Excel Cách dùng PivotTable để tính tổng số tiền và tìm dữ liệu...

Cách dùng PivotTable để tính tổng số tiền và tìm dữ liệu trùng trong Excel

5660
Cách dùng PivotTable để tìm dữ liệu trùng và tính tổng số tiền trong Excel

PivotTable là công cụ có rất nhiều tác dụng trong Excel. Ngoài khả năng phân tích dữ liệu của bảng tính, bạn cũng có thể sử dụng PivotTable để tính tổng số tiền và tìm xóa dữ liệu trùng lặp. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng PivotTable nhanh chóng và đơn giản nhất nhé.

Cách dùng PivotTable để tìm dữ liệu trùng và tính tổng số tiền trong Excel

1. Tạo PivotTable

Ví dụ ta có bảng dữ liệu như hình dưới. Để tạo PivotTable, đầu tiên thì các bạn cần đặt con trỏ chuột vào một ô bất kỳ trong vùng dữ liệu. Sau đó các bạn chọn thẻ Insert trên thanh công cụ rồi nhấn vào PivotTable tại mục Tables.

Lúc này, hộp thoại Create PivotTable xuất hiện. Tại ô Table/Range sẽ hiển thị địa chỉ vùng dữ liệu. Các bạn chọn nơi muốn đặt PivotTable trong phần Choose where you want the PivotTable report to be replaced, .

  • New Worksheet: đặt trong sheet mới.
  • Existing Worksheet: đặt trong sheet hiện tại. Nếu chọn mục này thì các bạn cần chọn vị trí đặt PivotTable trong ô Location.

Cuối cùng các bạn nhấn OK để tạo PrivotTable.

Sau khi bấm OK thì Excel sẽ xuất hiện cửa sổ PivotTable Fields ở phía bên phải màn hình. Trong phần này có 2 phần:

– Choose fields to add to report: chọn trường dữ liệu để thêm vào báo cáo PivotTable,

– Drag fields between areas below: 4 vùng để thả các trường dữ liệu được chọn từ phần Choose fields to add to report

  • Filter: vùng lọc dữ liệu
  • Columns: tên cột
  • Rows: tên dòng
  • Values: giá trị muốn hiển thị

2. Tìm dữ liệu trùng

Ví dụ nếu ta cần tìm những công cụ, dụng cụ trong bảng trên có số kỳ phân bô giống nhau thì các bạn chỉ cần tích chọn vào mục Số kỳ phân bổ và mục tên công cụ hoặc mã công cụ nếu cần. Chỉ cần như vậy là bảng sẽ tự động lọc ra các công cụ, dụng cụ có số kỳ phân bổ giống nhau. Như trong hình ta có thể thấy có 3 công cụ phân bổ 12 tháng, 2 công cụ phân bổ 24 tháng và có 7 công cụ phân bổ 36 tháng.

3. Lọc dữ liệu

Để lọc dữ liệu, đầu tiên thì các bạn cũng cần nhập các cột trong bảng muốn hiển thị. Như trong ví dụ mình đặt 3 cột là tên công cụ, số kỳ phân bổ và nguyên giá. Tiếp theo, các bạn bôi đen toàn bộ bảng Pivot rồi nhấn Ctrl + C. Sau đó bạn chọn thẻ Home => Paste => Paste Values.

Tiếp theo, các bạn chọn thẻ Data trên thanh công cụ => Filter. Chỉ cần như vậy là công cụ Filter đã hiện ra ở các cột trong bảng để các bạn lọc dữ liệu một cách dễ dàng.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel quản lý thông tin đơn hàng

Tải về file Excel kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp

Cách gộp nhiều ô trong Excel mà không làm mất dữ liệu

Hướng dẫn tắt nhanh thông báo Privacy Warning trên Excel

Cách vẽ 2 biểu đồ Excel trên cùng 1 đồ thị: Nhanh và đơn giản