Phần mềm khác Excel Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm MAXIFS

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm MAXIFS

1481
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm MAXIFS

Hàm MAXIFS là hàm thống kê trả về giá trị lớn nhất dựa trên một hoặc nhiều điều kiện từ các ô được chỉ định. Ví dụ nếu bạn muốn tìm sản phẩm có mức giá lớn nhất trong một khoảng giá nào đó, tìm mặt hàng có số lượng lớn nhất trong khoảng giá, mặt hàng bị thuế cao nhất có số lượng dưới 1000… thì hãy sử dụng tới hàm MAXIFS. Mời các bạn tìm hiểu về cách sử dụng hàm MAXIFS trong bài viết dưới đây.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm MAXIFS

1. Cấu trúc hàm MAXIFS

Cú pháp hàm:

=MAXIFS(max_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...)

Trong đó:

  • max_range: đối số bắt buộc, là phạm vi thực tế của các ô mà giá trị tối đa sẽ được xác định
  • criteria_range1: đối số bắt buộc, là tập hợp các ô được đánh giá theo các điều kiện
  • criteria1: đối số bắt buộc, có thể là một giá trị số, biểu thức hoặc văn bản xác định ô nào sẽ được đánh giá là tối đa
  • criteria_range2, criteria2…: đối số tùy chọn, trong đó có thể chỉ định phạm vi bổ sung và tiêu chí liên quan của chúng.

2. Cách sử dụng hàm MAXIFS

Ví dụ ta có bảng dữ liệu như hình dưới. Yêu cầu cần áp dụng hàm MAXIFS vào tìm các giá trị thỏa mãn các điều kiện bên dưới.

a. Tìm số tiền thuế lớn nhất của mặt hàng Đá

Áp dụng cấu trúc hàm MAXIFS như trên ta có công thức tìm tiền thuế lớn nhất của mặt hàng Đá như sau:

=MAXIFS(F2:F11;B2:B11;"Đá")

Công thức đã tìm ra được số tiền thuế lớn nhất của mặt hàng Đá là 1.010.853.811 của Đá 4×6.

b. Tìm số tiền thuế lớn nhất của mặt hàng Đá mà có số lượng nhỏ hơn 1.000

Áp dụng thức hàm MAXIFS tương tự bên trên nhưng với hai điều kiện, nếu ta cần tìm số tiền thuế lớn nhất của mặt hàng Đá có số lượng nhỏ hơn 1.000 thì ta có công thức như sau:

=MAXIFS(F2:F11;B2:B11;"Đá";C2:C11;"<1000")

Công thức trên đã tìm ra được số tiền thuế lớn nhất của mặt hàng Đá có số lượng nhỏ hơn 1.000 là 3.249.318 của mặt hàng Đá 5×20 có số lượng 142,97.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MAXIFS trong Excel. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Tải về file Excel kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trả về mảng giá trị trong Excel

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel

Mời bạn đọc tải về phần mềm kế toán thuế miễn phí trên Excel

Cách vẽ 2 biểu đồ Excel trên cùng 1 đồ thị: Nhanh và đơn giản