Kế toán cho người mới bắt đầu Học kế toán máy Mời bạn đọc tải về phần mềm kế toán thuế miễn phí...

Mời bạn đọc tải về phần mềm kế toán thuế miễn phí trên Excel

865

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn phần mềm kế toán thuế miễn phí trên Excel để hỗ trợ các bạn kế toán thuế lập các loại tờ khai thuế, báo cáo thuế định kỳ một cách dễ dàng nhé. Phần mềm này sẽ giúp bạn: lập sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết, sổ quỹ, sppr TGNH, nhật ký bán/mua hàng, nhật ký thu/chi tiền… và nhiều chức năng khác.

1. Kế toán thuế là gì ?

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng.

2. Chức năng của kế toán thuế

Khi bắt đầu thành lập công ty, kế toán thuế là bộ phận thực hiện việc kê khai và nộp lệ phí môn bài. Sau đó, trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp bộ phận kế toán thuế sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi và hạch toán
 • Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và nộp thuế cho công ty
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh
 • Kiểm tra đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra từng cơ sở
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty
 • Đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán
 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế
 • Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của luật thuế có liên quan đến hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện
 • Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiêp, nộp ngân sách
 • Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn
 • Hằng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ

Mời bạn đọc tải về phần mềm kế toán thuế miễn phí trên Excel

3. Phần mềm kế toán thuế trên Excel

 • Phần mềm có đầy đủ các loại tờ khai, quyết toán, báo cáo thuế cho tất cả các loại thuế.
 • Phần mềm dùng macro để lấy số liệu báo cáo một cách tự động từ bảng nhập liệu chung.
 • Có thể ghi chép lại đầy đủ hóa đơn của các loại nghiệp vụ mua hàng, bán hàng.
 • Phần mềm in được phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho và phiếu kế toán ngay sau khi nhập bút toán xong.

Mời bạn đọc tải về phần mềm kế toán thuế miễn phí TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Cách tắt thông báo Update Link vẫn bảo toàn được dữ liệu file Excel

Mời bạn đọc tải về file Excel tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT

Cách lấy dữ liệu khi file Excel đang đóng, không cần mở ra

3 Cách khắc phục tình trạng file Excel bị nặng, chậm, mở lâu

Hướng dẫn lấy danh sách các sheet hiện có trong file Excel