Nổi bật 1 Tải về Nghị định 159/2020/NĐ-CP về người đại diện phần vốn nhà...

Tải về Nghị định 159/2020/NĐ-CP về người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

679

Nghị định 159/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành nhằm quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Mời các bạn tìm hiểu và tải về nghị định này trong bài viết dưới đây.

Colored municipal buildings composition Free Vector

1. Điều kiện bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp nhà nước

 • Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch vào chức danh tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 • Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
 • Phải đủ tuổi bổ nhiệm (tính theo tháng) theo quy định. Trường hợp do nhu cầu công tác mà được giao giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm.
 • Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
 • Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

2. Thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu

– Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền thành lập của Thủ tướng Chính phủ:

 • Quyết định đánh giá Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty;
 • Quyết định quy hoạch Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ;
 • Quyết định đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên;
 • Có ý kiến trước khi Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức… đối với Tổng giám đốc, Giám đốc.
 • Phê duyệt chủ trương theo đề nghị của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc.

– Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền thành lập của cơ quan đại diện chủ sở hữu:

 • Quyết định đánh giá; quy hoạch; bổ nhiệm; bổ nhiệm lại; điều động; luân chuyển; chấp thuận từ chức; miễn nhiệm; khen thưởng; kỷ luật; nghỉ hưu đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty; thành viên Hội đồng thành viên; Kiểm soát viên;
 • Có ý kiến trước khi Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định quy hoạch; bổ nhiệm; bổ nhiệm lại; điều động; luân chuyển… đối với Tổng giám đốc; Giám đốc;
 • Phê duyệt chủ trương theo đề nghị của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc; Phó giám đốc.

Các bạn có thể tải về Nghị định 159/2020/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu

Tải về Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa

Tải về Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu

Tải về Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

Tải về Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế