Quy định Tải về Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý...

Tải về Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế

1492
Tải về Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế

Nghị định 126/2020/NĐ-CP sẽ thay thế các văn bản hiện hành quy định về Luật Quản lý thuế. Các bạn hãy tìm hiểu và tải về Nghị định 126/2020/NĐ-CP trong bài viết dưới đây nhé.

Tải về Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế

1. Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế là tờ khai thuế và các chứng từ, tài liệu liên quan làm căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế với ngân sách nhà nước do người nộp thuế lập và gửi đến cơ quan quản lý thuế bằng phương thức điện tử hoặc giấy.

Người nộp thuế phải khai tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục (nếu có) theo đúng mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục; nộp đầy đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. Đối với một số loại giấy tờ trong hồ sơ khai thuế mà Bộ Tài chính không ban hành mẫu nhưng pháp luật có liên quan có quy định mẫu thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

 • Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Thuế bảo vệ môi trường.
 • Thuế tài nguyên, trừ thuế tài nguyên quy định tại điểm e khoản này.
 • Các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
 • Đối với hoạt động khai thác, xuất bán khí thiên nhiên: Thuế tài nguyên; thuế thu nhập doanh nghiệp; tiền lãi khí nước chủ nhà được chia.

3. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo quý, bao gồm:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không nước ngoài, tái bảo hiểm nước ngoài.
 • Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.
 • Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.
 • Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân mà tổ chức, cá nhân đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thay cho cá nhân theo quý.
 • Khoản phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng.

4. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo năm, bao gồm:

 • Lệ phí môn bài.
 • Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp mà trong năm chưa khấu trừ do chưa đến mức phải nộp thuế nhưng đến cuối năm cá nhân xác định thuộc diện phải nộp thuế.
 • Các loại thuế, khoản thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, cá nhân cho thuê tài sản lựa chọn khai thuế theo năm.
 • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 • Thuế sử dụng đất nông nghiệp.
 • Tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm.

Mời bạn đọc tải về Nghị định 126/2020/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt

Mời bạn đọc tải về Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán

Tải về Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi quy định về thuế GTGT và TNDN

Mời bạn đọc tải về Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

Tải về Nghị định 14/2019/NĐ-CP quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt