Nổi bật 1 Cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người...

Cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

530

Theo tác giả Trần Huyền, bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính ngày 04/03/2021.

Thời gian qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách, đổi mới cơ chế quản lý, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tax and and bills illustration Free Vector

Đẩy mạnh dịch vụ thuế điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính năm 2021, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin trong công tác thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ khai thuế điện tử, đến nay, đã có 809.397 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ, đạt 99,68% số doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/02/2021 là 2.903.211 hồ sơ.

Theo Tổng cục Thuế, đã có 55 ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến ngày 19/02/2021, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 802.792 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,86%. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/02/2021, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 1.021.029 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 165.677 tỷ đồng và 3.541.841 USD.

Về hóa đơn điện tử

Ngành Thuế đã tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; TP. Đà Nẵng. Đến nay; có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Từ ngày 01/01/2021 đến 19/02/2021; có 61.890 hóa đơn đã được cấp mã với tổng doanh thu là hơn 4.032 tỷ đồng; số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 352 tỷ đồng.

Những kết quả cải cách hành chính trong thời gian qua của ngành Thuế đã tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được xã hội và cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế; một trong những mục tiêu quan trọng của ngành Thuế trong năm 2021 là đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; tập trung nghiên cứu; đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân; doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người nộp thuế.

Ngành Thuế tiếp tục lấy người dân; doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của cá nhân; tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ; đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; đổi mới lề lối; phương thức làm việc; xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ; thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế.

Đơn giản hóa quy định

Trong đó; tập trung thực hiện Chương trình cắt giảm; đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025; đồng thời rà soát và đề xuất; kiến nghị cắt giảm; đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý; đang là rào cản gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thuế.

Cùng với đó là tập trung triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa; một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử; giảm tối đa thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người nộp thuế…

Nguồn: Tapchitaichinh.vn

Xem thêm

Chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo thông tư 200

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin khôi phục lại mã số thuế

Những thay đổi khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020