Trang chủ Nổi bật 2 Những thay đổi khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm...

Những thay đổi khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

376
Những thay đổi khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới trong Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 

Những thay đổi khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

1. Thời hạn quyết toán thuế TNCN

Tổng cục Thuế cho biết; hiện bắt đầu đến thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020. Theo Luật quản lý thuế sửa đổi; hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức; doanh nghiệp; người nộp thuế chi trả thu nhập được ủy quyền là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2021).

Còn đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế; thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 (tức ngày 30/4) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Đối với cá nhân có số thuế đề nghị hoàn thì có thể nộp bất kỳ thời điểm nào mà không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ.

Tổng cục Thuế lưu ý; khi kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020; cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập xác định lại số thuế phải nộp đối với người nộp thuế đã tạm nộp thuế từ tiền công; tiền lương theo mức giảm trừ gia cảnh cũ.

2. Mức giảm trừ gia cảnh

Về mức giảm trừ gia cảnh; trường hợp các tháng/quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020; người nộp thuế đã tạm nộp TNCN từ tiền lương; tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) thì khi quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế xác định lại số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới.

Cụ thể; mức thuế phải nộp năm 2020 sẽ tính theo mức giảm trừ gia cảnh mới là 11 triệu đồng/năm đối với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc. Như vậy; tổng mức giảm trừ của người nộp thuế trong năm 2020 là 132 triệu đồng; còn người phụ thuộc là 52,8 triệu đồng.

Luật Quản lý thuế mới cũng quy định đối với cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế TNCN từ tiền lương; tiền công từ 50.000 đồng trở xuống thì được miễn thuế TNCN. Đồng thời cá nhân không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Trước đó; Tổng cục Thuế cho biết; với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh; cả nước có khoảng 1 triệu người đang phải nộp thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 sẽ không phải nộp thuế thu nhập nữa. Đồng thời; người có thu nhập cao hơn ở bậc 2; bậc 3 sẽ được giảm số tiền đóng do mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên.

Theo đại diện Tổng cục Thuế; việc nâng mức giảm trừ gia cảnh bắt đầu được thực hiện đã ảnh hưởng ngay đến số thu thuế TNCN. Cụ thể; số thu từ tiền lương; tiền công tháng 8/2020 chỉ bằng 93,2% cùng kỳ năm 2019 và giảm 37,2% so với số thu tháng 7/2020. Số thu từ tiền lương; tiền công tháng 9/2020 bằng 92,7% cùng kỳ năm 2019 và giảm 43,3% so với số thu tháng 7/2020.

Xem thêm

Hướng dẫn xác định thuế cho doanh nghiệp: GTGT, TNCN, TNDN, XNK

Mời bạn đọc tải về file Excel tính thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh mới

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có sai sót phải xử lý như thế nào?

Cách tính thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH

Tải về Thông tư 96/2016/TT-BTC về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miến thuế TNCN

Bình luận

* Bình luận không được để trống!
* Tên không được để trống!