Quy định Luật Thuế Mời bạn đọc tải về Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ...

Mời bạn đọc tải về Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

373
Mời bạn đọc tải về Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và bãi bỏ Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Mời bạn đọc tìm hiểu những điểm chính và tải về Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do bộ trưởng bộ tài chính ban hành trong bài viết dưới đây nhé.

Tax time - wooden letters, tax form with sticker, glasses and calculator. Premium Photo

1. Trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn một số các trường hợp được miễn lệ phí môn bài như sau:

  • Cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình hoạt động sản xuất; kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức tiền được xác định trên tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
  • Cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình hoạt động sản xuất; kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định. Theo Thông tư số 302/BTC; để xác định tính chất kinh doanh không thường xuyên hoặc không có địa điểm kinh doanh cố định sẽ theo hướng dẫn bởi Thông tư 92/2015.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định

Thông tư 302/2016 quy định một số trường hợp cá nhân sau được xem là cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định như sau:

  • Cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đối với hợp tác xã;
  • Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm; đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn;
  • Cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

3. Mức thu lệ phí môn bài

Mức thu lệ phí môn bài được Thông tư số 302/2016/BTC quy định cho tổ chức và cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

  • Đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng/năm và trường hợp từ 10 tỷ đồng trở xuống là 2 triệu đồng/năm. Với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác là 1 triệu đồng/năm.
  • Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng là 1 triệu đồng/năm; từ trên 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là 500 nghìn đồng/năm và từ trên 100 đến dưới 300 triệu đồng là 300 nghìn đồng/năm.

4. Kê khai nộp lệ phí môn bài

Thông tư 302/2016/BTC hướng dẫn tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài cho một số trường hợp sau:

  • Đối với tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh thì thực hiện khai lệ phí môn bài một lần, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.
  • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

Các bạn có thể tải về Thông tư 302/2016TT-BTC TẠI ĐÂY.