Mẫu chứng từ tiền lương Mời bạn đọc tải về mẫu quyết định thưởng tết nguyên đán...

Mời bạn đọc tải về mẫu quyết định thưởng tết nguyên đán cho nhân viên

2746
có Hợp đồng lao động và Hợp đồng thử việc hưởng lương thời gian đang làm việc tại Công ty;

Mẫu quyết định thưởng Tết nguyên đán là mẫu văn bản được lập ra để quyết định về việc thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên. Mẫu quyết định này nêu rõ mức thưởng được quy định cho nhân viên có Hợp đồng lao động và Hợp đồng thử việc hưởng lương thời gian đang làm việc tại Công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thưởng Tết nguyên đán cho nhân viên nhé.

Close-up of hands giving dollar pay compensation from work Premium Photo

1. Thưởng Tết có phải là chi phí hợp lý được trừ không?

Trích Khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC, một trong những khoản chi không được trừ khi xác định thuế TNDN như sau:

“Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

Như vậy, để thưởng Tết được tính là chi phí hợp lý được trừ khi xác định thuế TNDN thì doanh nghiệp phải ghi rõ điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại 1 trong những hồ sơ:

  • Hợp đồng lao động.
  • Thoả ước lao động tập thể.
  • Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn.
  • Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

2. Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng Tết không?

Tại Khoản 1, Điều 104, Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

“Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.”

Như vậy, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định mức thưởng. Đồng nghĩa với đó là doanh nghiệp có thể thưởng hoặc không thưởng Tết cho người lao động. Việc này tùy thuộc vào tình trạng lãi, lỗ của doanh nghiệp.

3. Thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân:

Thu nhập chịu thuế TNCN gồm các loại thu nhập: thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương; tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn,… Trong đó, thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công.

Tiền thưởng được xác định dựa vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Vì vậy, đây cũng được xem là khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công.

Như vậy; tiền thưởng Tết phải đóng thuế TNCN nếu người lao động có thu nhập tính thuế.

Mời bạn đọc tải về mẫu quyết định thưởng tết nguyên đán TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về quyết định miễn nhiệm chức vụ trong doanh nghiệp

Tải về quyết định bổ nhiệm nhân sự dùng cho mọi chức vụ

Mời tải về mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Tải về Quyết định 635/QĐ-TCT quy định về hóa đơn điện tử

Ai có quyền ra quyết định xử lý kỷ luật với người lao động?