Phần mềm khác Excel Cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc...

Cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian

72560
Cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian

Việc xác định số tuần, số ngày giữa 2 mốc thời gian rất phổ biến trên Excel, đặc biệt trong lĩnh vực nhân sự khi phải tính công, tính lương cho nhân viên, tính ngày nghỉ, ngày công tác… Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian trong Excel. Mời bạn đọc theo dõi.

Cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian

Tính số tuần giữa 2 mốc thời gian

Để tính số tuần giữa 2 mốc thời gian, ta sẽ lấy phần nguyên của số ngày giữa 2 thời điểm chia cho 7 (vì 1 tuần có 7 ngày). Để xác định số ngày giữa 2 mốc thời gian ta sử dụng hàm DATEDIF. Cụ thể với ví dụ dưới đây ta sử dụng hàm DATEDIF như sau: tại ô C2 nhập =DATEDIF(A2;B2;"d").

Cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian

Trong đó:

+ A2: ô tính chứa ngày, tháng đầu tiên hoặc ngày bắt đầu của một khoảng thời gian đã cho.

+ B2: ô tính chứa ngày cuối cùng hoặc ngày kết thúc của khoảng thời gian.

+ “d”: lấy số ngày trong khoảng thời gian.

Sau khi tính được số ngày, sử dụng hàm INT để xác định số tuần giữa 2 khoảng thời gian. Hàm INT là hàm trích ra phần nguyên của một giá trị thập phân. Theo đó, hàm INT sẽ lấy phần nguyên của số ngày chia 7 và đó chính là số tuần cần tìm.

Tại ô D2 nhập: =INT(C2/7). Trong đó C2 là số ngày giữa 2 mốc thời gian.

Cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian

Sau khi ấn Enter và thực hiện tương tự với các ô còn lại ta được kết quả như sau.

Cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian

Tính số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian

Để tính số ngày lẻ trong tuần ta dùng hàm MOD. Hàm MOD là hàm lấy số dư của phép chia. Với ví dụ này ta sử dụng hàm MOD để tính toán như sau:

Tại ô E2 nhập =MOD(C2;D2*7). Trong đó: C2 là số ngày và D2 là số tuần. Sau khi ấn Enter hàm sẽ cho kết quả là phần dư của phép tính và đó chính là số ngày lẻ trong tuần.

Cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian

Copy xuống các ô còn lại ta được kết quả dưới đây.

Cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian

Như vậy chỉ với 1 vài thao tác và hàm cơ bản bạn đã có thể tính chính xác số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian. Thao tác này thường được sử dụng trong lĩnh vực nhân sự để chấm công, tính lương cho nhân viên. Mời bạn đọc tham khảo và áp dụng cho công việc của mình. Chúc các bạn thành công.

Xem ngay: Trải nghiệm dùng thử phần mềm kế toán MISA đầy đủ 20 phân hệ trong 15 ngày hoàn toàn miễn phí.


Xem thêm:

Cách tính tỷ lệ phần trăm trên tổng và phần trăm triết khấu trong Excel

Cách đơn giản để chuyển dãy số thành ngày tháng trong Excel

Cách sử dụng hàm VLOOKUP lồng vào hàm VLOOKUP trong Excel

Hướng dẫn tính phần trăm thay đổi bằng Pivot Table trong Excel

Cách xóa màu nền của văn bản Word cực nhanh và đơn giản