Kinh nghiệm Xử lý thế nào khi hết thử việc mà công ty không...

Xử lý thế nào khi hết thử việc mà công ty không ký hợp đồng?

1446

Trước khi trở thành nhân viên chính thức, hầu hết người lao động sẽ được ký hợp đồng thử việc với công ty trong một thời gian nhất định. Có những trường hợp, sau khi hết thời gian thử việc, công ty không ký hợp đồng lao động chính thức với người lao động. Như vậy, công ty và người lao động đã không tuân thủ hợp đồng? Để biết thêm thông tin, người lao động và doanh nghiệp hãy tìm hiểu bài viết dưới đây để tránh những rắc rối liên quan đến pháp luật.

1. Quy định về trường hợp hết thử việc mà công ty không ký hợp đồng theo Điều 2 Bộ Luật lao động 2012

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

không ký hợp đồng

2. Quy định về trường hợp hết thử việc mà công ty không ký hợp đồng theo Điều 7 Nghị định 5/2015/NĐ-CP

1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

Như vậy, phía công ty cần phải thông báo cho người lao động về kết quả thử việc khi kết thúc thời gian thử việc.

Nếu kết quả thử việc tốt như yêu cầu hai bên đã thỏa thuận thì công ty cần giao kết hợp đồng lao động chính thức ngay với người lao động.

Nếu hết thời gian thử việc, kết quả thử việc đạt yêu cầu mà người lao động không nhận được thông báo về kết quả thử việc từ phía công ty thì có quyền tiếp tục làm việc như thời gian thử việc, hoặc gửi khiếu nại lên phía công ty, yêu cầu nhận kết quả thử việc và hợp đồng lao động chính thức.

Trong trường hợp, kết quả thử việc không như thỏa thuận ban đầu của hai bên thì cả hai có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc, không ký hợp đồng chính thức mà không cần bồi thường.

không ký hợp đồng

3. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Khi hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định tại Điều 12 Nghị định 5/2015/NĐ-CP.

1. Người sử dụng lao động phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ do người sử dụng lao động ban hành sau khi có ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

2. Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Do địch họa, dịch bệnh;

b) Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, công ty có quyền không ký hợp đồng với người lao động khi hết thời gian thử việc nếu người lao động không đạt yêu cầu công việc như đã thỏa thuận trước, hoặc có những lý do như trên. Tuy nhiên, công ty vẫn nên thông báo trước cho người lao động để tránh sự hiểu nhầm, hai bên được thoải mái.

Sau khi hết thử việc, nếu công ty muốn chấm dứt hợp đồng thử việc, không ký hợp đồng lao động chính thức với người lao động, hãy thông báo và thỏa thuận với phía người lao động, căn cứ vào quy định của pháp luật. Cả hai bên nên tìm hiểu kĩ về Luật lao động cũng như cùng thỏa thuận trước khi kí hợp đồng để có thời gian hợp tác vui vẻ cùng nhau.

Tham khảo Nghị định 05/2015/NĐ-CP Bộ Luật lao động

Tham khảo thêm:

Quy định về lương tháng 13 mà doanh nghiệp cần lưu ý

Cập nhật mức đóng BHXH năm 2019 mới nhất

Giám đốc có được nhận lương? Có phải đóng bảo hiểm xã hội không?