Biểu mẫu khác Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư...

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

439
Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân được ban hành theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020. Mời bạn đọc tải về tại bài viết dưới đây.

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

I. Tải về Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được quy định tại các Phụ lục I-1, I-2, I-3, I-4 và I-5 ban hành kèm theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP. Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân có mẫu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…..tháng…..năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………… Giới tính:………..

Sinh ngày:  ….. / ….. / …… Dân tộc: ………………….. Quốc tịch:……………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

o Chứng minh nhân dân                       o Căn cước công dân

o Hộ chiếu                                            o Loại khác (ghi rõ):…………………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………………………..

Ngày cấp: … /…/… Nơi cấp: ……………… Ngày hết hạn (nếu có): …../…../…….

Nơi đăng ký thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………….

Xã/Phường/Thị trấn…………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………

Quốc gia:……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:…………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………

Quốc gia:……………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): …………………..Fax (nếu có):………………………

Email (nếu có): ……………….Website (nếu có): …………………………

Đăng ký doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành lập mới                                                                                      o

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh                             o

2. Tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):…………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………..

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………………………….Fax (nếu có): …………………….

Email (nếu có): ………………………………. Website (nếu có):…………………

Để xem chi tiết mời bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

II. Một số lưu ý khi viết Giấy đăng ký

Khi viết giấy đăng ký, bạn cần lưu ý một số điều sau:

1. Mục 6.4

Tại mục 6.4 ở phần 6. Thông tin đăng ký thuế: Nếu doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động chính là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

2. Mục 6.6

Tại mục 6.6 ở phần 6. Thông tin đăng ký thuế:

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

– Nếu niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi: áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

– Nếu niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi: áp dụng từ ngày, tháng là ngày đầu tiên của quý; đến ngày cuối cùng của quý.

– Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

3. Mục 6.9

Tại mục 6.9 ở phần 6. Thông tin đăng ký thuế: doanh nghiệp chọn 1 trong 4 phương pháp tính thuế.

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Trên đây là mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân và một số lưu ý khi lập. Mời bạn đọc tham khảo và tải về. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tải về Mẫu giấy cam kết trả nợ và Giấy thỏa thuận xác nhận công nợ

Tải về file mẫu phiếu lương nhân viên công ty đầy đủ nhất

\Tải về Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ

Mời bạn đọc tải về mẫu đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ

Tải về Danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội mẫu D02-TS