Mẫu chứng từ tiền tệ Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê thanh toán biên lai

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê thanh toán biên lai

4112
mau bang ke thanh toan bien lai

Bài viết sẽ cung cấp mẫu Bảng kê thanh toán biên lai – theo mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-TCT. Đây là mẫu bảng kê thanh toán biên lai để khai báo tình hình sử dụng biên lai với cơ quan thuế.

Closeup of business woman making notes in document Free Photo

1. Biên lai là gì?

Biên lai là các chứng từ được các tổ chức thu phí, lệ phí lập ra khi tiến hành thu các khoản này về ngân sách nhà nước, theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Biên lai hiện được chia thành 02 loại chính, bao gồm:

 • Biên lai in sẵn mệnh giá. Đây là loại mà trên mỗi tờ biên lai đều đã được in sẵn số tiền phí, lệ phí cho mỗi lần nộp tiền. Loại biên lai in sẵn mệnh giá này được sử dụng để thu các loại phí, lệ phí có mức thu được cố định cho từng lần. Biên lai này bao gồm cả cả các hình thức tem, vé.
 • Biên lai không in sẵn mệnh giá. Đây là loại biên lai có số tiền thu được tổ chức thu phí, lệ phí lập vào thời điểm thu tiền phí, lệ phí.

Biên lai thu tiền phí và lệ phí hiện được thể hiện theo các hình thức sau:

 • Biên lai đặt in. Đây là loại biên lai do tổ chức thu phí, lệ phí đặt in theo mẫu để sử dụng khi cung ứng các dịch vụ công có thu phí, lệ phí; hoặc do cơ quan thuế đặt in để bán cho các tổ chức thu phí và lệ phí.
 • Biên lai tự in. Đây là loại biên lai do các tổ chức thu phí, lệ phí tự in bằng các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các thiết bị khác khi cung ứng các dịch vụ công có thu phí, lệ phí.
 • Biên lai điện tử. Đây là loại biên lai tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về cung ứng dịch vụ công của tổ chức thu phí, lệ phí, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương pháp điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Cách lập bảng kê thanh toán biên lai

 • Cột 1: Ghi rõ ký hiệu của các loại biên lai sử dụng.
 • Cột 2: Ghi rõ số lượng đã sử dụng trong kỳ của từng loại biên lai
 • Cột 3: Ghi số quyển số biên lai đã sử dụng trong kỳ.
 • Cột 4: Ghi rõ số đầu tiên của biên lai sử dụng trong kỳ.
 • Cột 5: Ghi rõ số cuối cùng của biên lai sử dụng trong kỳ.
 • Cột 6: Ghi rõ số của biên lai đã xóa bỏ trong kỳ.
 • Cột 7: Ghi rõ số lượng biên lai đã xóa bỏ trong kỳ.
 • Cột 8: Ghi rõ số thuế đã thu của từng biên lai.
 • Cột 9: Ghi rõ số thuế đã nộp của từng biên lai.
 • Cột 10: Ghi chú nếu có.

Các bạn có thể tải về mẫu bảng kê thanh toán biên lai TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xác nhận không nợ thuế

Mời bạn đọc tải về mẫu đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ

Tải về mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng, trụ sở công ty

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty TNHH mới nhất

Mời bạn đọc tải về mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp