Quy định Bảo Hiểm Tải về mẫu công văn giải trình số NLĐ đóng BHXH không...

Tải về mẫu công văn giải trình số NLĐ đóng BHXH không bằng số thực tế

1987

Thực trạng số người lao động đóng BHXH không bằng số người lao động thực tế làm việc tại doanh nghiệp thường xuyên gặp phải tại các doanh nghiệp Việt Nam. Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu công văn giải trình số NLĐ đóng BHXH không bằng số thực tế để gửi lên cơ quan bảo hiểm nhé.

1. Đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc

a. NLĐ là công dân Việt Nam

NLĐ là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

b. NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu NLĐ là người nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

 • NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.
 • NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Lý do khiến số NLĐ đóng BHXH không bằng số NLĐ làm việc thực tế tại doanh nghiệp

Có một số lý do có thể làm cho số NLĐ đóng BHXH không bằng số NLĐ làm việc thực tế tại doanh nghiệp như sau:

 • Có người lao động là người ký hợp đồng thử việc;
 • Có người là cộng tác viên;
 • Có người là lao động thời vụ;
 • Có người nhận khoán (Việc này có thể bỏ);
 • Có người lao động đã nghỉ hưu;
 • Có người lao động không muốn đóng bảo hiểm và xin trả thẳng vào lương…

Do vậy:

 • Những người thử việc thì sẽ báo tăng bảo hiểm cho họ sau khi người lao động qua thời gian thử việc.
 • Những người là cộng tác viên, lao động thời vụ thì có chính sách đãi ngộ và lương thưởng phù hợp với Hợp đồng lao động và phù hợp với luật hiện hành.
 • Những người đã nghỉ hưu và những người không muốn đóng bảo hiểm thì trả phần bảo hiểm vào lương cho người lao động. Những trường hợp này đã có thể hiện trong hợp đồng lao động.

Các bạn có thể tải về mẫu công văn giải trình số NLĐ đóng BHXH không bằng số thực tế TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xác nhận không nợ thuế

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn đăng ký thang bảng lương

Tải về mẫu Công văn đăng ký chế độ kế toán doanh nghiệp

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin lùi thời hạn kiểm tra thuế

Tải về miễn phí mẫu công văn giải trình với Cơ quan Thuế