Nổi bật 2 Mời tải về mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại

Mời tải về mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại

1063
Mời tải về mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại

Trong 45 ngày kể từ ngày hết hạn trao thưởng của chương trình khuyến mại, doanh nghiệp phải Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước. Bài viết sẽ chia sẻ mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại để nộp lên Bộ Công thương.

Mời tải về mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại

1. Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại là gì?

Căn cứ theo Điều 21 Nghị định 81/2018 NĐ-CP của chính phủ quy định Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình thực hiện khuyến mại bằng hình thức mang tính may rủi hay các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận thì doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại.

2. Thành phần hồ sơ

 • Báo cáo thực hiện khuyến mại (theo mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 81/2018 NĐ-CP)
 • Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu đó không phải là người đại diện theo pháp luật theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong trường hợp không có người trúng thưởng, sau khi nhận báo cáo của doanh nghiệp về vấn đề này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại.

Doanh nghiệp phải nộp khoản tiền này trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp ngân sách nhà nước, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Văn bản báo cáo kết quả thực hiện Ngân sách Nhà nước (theo Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP) cho cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp.

Doanh nghiệp phải lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

3. Nơi nộp hồ sơ:

 • Sở Công thương nơi tổ chức thực hiện khuyến mại nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .
 • Bộ Công thương nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
 • Đối với các hình thức khuyến mại khác do cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận thì doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Bộ Công thương.

4. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên chương trình khuyến mại.
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại).
 • Hình thức khuyến mại.
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng).
 • Thời gian thực hiện khuyến mại.
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại).
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng đã trao của chương trình khuyến mại.

Các bạn có thể tải về mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty TNHH mới nhất

Tải về Danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội mẫu D02-TS

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xác nhận không nợ thuế

Mời bạn đọc tải về mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Tải về mẫu hóa đơn đối với chiết khấu thương mại (kèm hướng dẫn)