Quy định Bảo Hiểm Tải về mẫu đơn khiếu nại khi công ty không trả sổ...

Tải về mẫu đơn khiếu nại khi công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội

3419
Tải về mẫu đơn khiếu nại khi công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội

Khi chấm dứt HĐLĐ, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà doanh nghiệp giữ lại của người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp chậm trễ, thậm trí là không trả lại sổ BHXH cho người lao động. Trong trường hợp công ty cố tình không trả sổ BHXH cho bạn, bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Ban giám đốc công ty hoặc thông qua tổ chức Công đoàn tại công ty để khiếu nại về việc không trả sổ BHXH cho bạn. Bài viết sẽ chia sẻ với các bạn mẫu đơn khiếu nại khi công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội nhé.

Tải về mẫu đơn khiếu nại khi công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội

>> Các loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp 

1. Quy định của pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“1.Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”

Căn cứ theo quy định trên thì trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty có trách nhiệm chốt và trả sổ bảo hiểm cho người lao động.

2. Phải làm gì khi công ty không trả sổ bảo hiểm?

Tại Điều 15 Nghị định 119/2014/NĐ-CP có quy định:

“Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại.

Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 19 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.”

Như vậy, khi hết thời hạn trả sổ bảo hiểm như đã phân tích ở trên và trong thời hiệu khiếu nại. Bạn sẽ có quyền khiếu nại. Theo đó, bước đầu bạn nên gửi đơn khiếu nại trực tiếp đến ban lãnh đạo công ty. Yêu cầu giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp công ty không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng. Bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra lao động – Sở lao động Thương binh xã hội nơi công ty đặt trụ sở.

Các bạn có thể tải về mẫu đơn khiếu nại TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về file Excel quản lý danh sách nhà cung cấp

Mời tải về mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm Xã hội

Mời tải về mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê vàng tiền tệ mẫu số 07 – TT