Quy định Bảo Hiểm Năm 2021, nhận bảo hiểm thất nghiệp đến 22 triệu đồng/tháng

Năm 2021, nhận bảo hiểm thất nghiệp đến 22 triệu đồng/tháng

430
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là một trong những vấn đề được khá nhiều người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp quan tâm.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là một trong những vấn đề được khá nhiều người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp quan tâm. Vậy, năm 2021, tiền bảo hiểm thất nghiệp tối đa được nhận là bao nhiêu?

Năm 2021, nhận bảo hiểm thất nghiệp đến 22 triệu đồng/tháng

Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nào?

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn.

–  Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp…

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 tối đa bao nhiêu?

Căn cứ Điều 50 Luật Việc làm 2013, hàng tháng người lao động đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp với mức:

  1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
  2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Theo đó, công thức tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng như sau:

Mức hưởng trợ cấp hàng  tháng =60%x   Mức bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước
khi thất nghiệp

Cũng theo quy định trên, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng năm 2021 với mỗi người lao động được tính như sau:

Trường hợp thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 38 năm 2019 của Chính phủ nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5,0 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.

Trường hợp thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức hưởng không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.

Trong đó, căn cứ phương án đã trình Chính phủ xem xét, quyết định có nhiều khả năng lương tối thiểu vùng năm 2021 vẫn giữ nguyên như năm 2020 và thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Vậy, mức lương tối thiểu vùng năm 2021 tương ứng với số tiền bảo hiểm thất nghiệp được nhận như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng 2021 Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa
Vùng I 4,42 triệu đồng/tháng 22,1 triệu đồng/tháng
Vùng II 3,92 triệu đồng/tháng 19,6 triệu đồng/tháng
Vùng III 3,43 triệu đồng/tháng 17,15 triệu đồng/tháng
Vùng IV 3,07 triệu đồng/tháng 15,35 triệu đồng/tháng

Từ phân tích trên, người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể được nhận tiền trợ cấp đến hơn 22 triệu đồng/tháng vào năm 2021.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể:

– Hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp nếu đóng đủ 12-36 tháng.

– Sau đó, đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Trên đây là quy định về tiền bảo hiểm thất nghiệp tối đa. Có thể thấy, trợ cấp thất nghiệp là một phần hỗ trợ không nhỏ giúp giảm bớt áp lực cho người lao động. Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần theo dõi điều kiện hưởng để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Xem thêm:

Luật bảo hiểm thất nghiệp và cách tính bảo hiểm xã hội, BHTN

Tải miễn phí file Excel tính trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Một số vấn đề cần lưu ý về bảo hiểm thất nghiệp

Mời tải về mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất!

NLĐ có được hưởng bảo hiểm y tế trong lúc thất nghiệp hay không?