NLĐ có được hưởng bảo hiểm y tế trong lúc thất nghiệp hay không?

Đăng bởi Bàn Thị Linh - 09/07/2020
ketoan.vn
77 Lượt đọc

Nhiều người lao động trong khoảng thời gian thất nghiệp, sẽ được hưởng trợ cấp. Và nhiều người lao động sẽ thắc mắc rằng trong quá trình thất nghiệp và nhận trợ cấp thất nghiệp, có được hưởng bảo hiểm y tế nữa hay không.

NLĐ có được hưởng bảo hiểm y tế trong lúc thất nghiệp hay không?

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm y tế cùng lúc

Đối với những người lao động đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Những đối tượng này thuộc đói tượng tham gia bảo hiểm y tế. Ở trong điểm d khoản 2 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi năm 2004.

Bên cạnh đó, những người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hưởng cả chế độ bảo hiểm y tế theo đúng như quy định của pháp luật. Điều này được căn cứ trong khoản 1, Điều 51 của Luật việc làm năm 2013.

Những tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ phải đóng bảo hiểm YT cho những người thất nghiệp và đang được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Theo đúng như quy định của pháp luật về luật bảo hiểm YT.

Như vậy có thể thấy rằng, những người đang được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Thuộc vào những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Những đối tượng này không cần phải đóng bảo hiểm y tế vì các tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ đóng cho.

Như trong căn cứ về việc quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp dành cho người lao động. Không quá thời hạn hai ngày, bên cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho người lao động.

Thẻ bảo hiểm y tế thất nghiệp có thể sử dụng trong bao lâu?

Khi được cấp thẻ bảo hiểm YT thất nghiệp, người lao động cũng cần phải chú ý quan sát về thời hạn sử dụng thẻ này. Thẻ bảo hiểm YT thất nghiệp này sẽ có giá trị sử dụng bắt đầu từ tháng đầu tien của tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp của ngườ lao động. Nó đã được ghi trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp dành cho người lao động từ cơ quan Nhà nước cấp cho. Điều này được quy định rõ ràng trong khoản 1, Điều 13 của Nghị định 146/2018,

Khi người lao động đã chếm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đồng thời lúc này cũng sẽ chấm dứt luôn việc hưởng bảo hiểm y tế. Điều này được quy định ở trong khoản 2, Điều 23 trong Nghị định 28/2015 được sửa đổi tại Nghị định 61/2020.

Như vậy, thẻ bảo hiểm YT thất nghiệp cùa người lao động sẽ có thời hạn sử dụng tương ứng với khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Dù đang thất nghiệp nhưng người lao động vẫn sẽ được hưởng BHYT như thường.

NLĐ có được hưởng bảo hiểm y tế trong lúc thất nghiệp hay không?

Khi bị chấm dứt hơp đồng, người lao động có quyền lợi gì?

Người lao động khi bị chấm dứt hợp đồng và được hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong những trường hợp như:

  • Có việc làm
  • Những người lao động phải đia nghĩa vụ quân sự, đi công an nghĩa vụ
  • Những người lao động phải đi học từ 12 tháng trở lên
  • Những người phải chấp hành quyết định áp dụng các biện pháp đưa vào trại giáo dưỡng, đưa vào các cơ sở cai nghiện
  • Những trường hợp đã bị tòa tuyên bố mất tích
  • Những trường hợp bị tạm giam, bị phạt tù

Khoản thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của những trường hợp này. Sẽ được tính bằng với khoảng thời gian còn lại mà chưa được nhận trợ cấp thất nghiệp. Sẽ được tiến hành bảo lưu để có thể sử dụng là căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thấy nghiệp cho những lần sau, khi đã đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoại trừ một số những trường hợp như người lao động đã tìm được công việc ổn định. Hoặc những trường hợp đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện công an nghĩa vụ hoặc học tập. Tuy nhiên, lại không thông báo lại với trung tâm dịch vụ việc làm.

Xem thêm:

Lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Khi nào được nhờ người khác nhận hộ tiền trợ cấp thất nghiệp?

Khi nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Quyền lợi được hưởng khi tham gia BHYT tế 5 năm liên tục

Bảo hiểm y tế tự nguyện là gì? Mua bảo hiểm ý tế tự nguyện bằng cách nào?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *