Nổi bật 2 Tải về mẫu Đăng ký thực hiện khuyến mại (mẫu số 02)

Tải về mẫu Đăng ký thực hiện khuyến mại (mẫu số 02)

2311

Khi mua sắm một hàng hóa/dịch vụ, đa phần người dùng rất quan tâm đến những ưu đãi, khuyến mại. Những chương trình khuyến mại góp phần thu hút người tiêu dùng, tăng mức tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Nếu muốn thực hiện chương trình khuyến mại thì doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước trước khi triển khai tại địa điểm dự kiến. Mời bạn tải về mẫu Đăng ký thực hiện khuyến mại (mẫu số 02) được ban hành theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại. 

Tải về mẫu Đăng ký thực hiện khuyến mại (mẫu số 02)

Quy định về đăng ký khuyến mại

Hồ sơ đăng ký thực hiện Chương trình khuyến mại

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký gồm những tài liệu sau:

– 01 Đăng ký thực hiện Chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02.

– 01 Thể lệ Chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03.

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi Tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng.

– 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại.

Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP:

– Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

– Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trong một Chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP: không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

Trường hợp tổ chức các Chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì mức giảm giá tối đa là 100%. Mức giảm giá 100% này cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các Chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Mẫu Đăng ký thực hiện khuyến mại (mẫu số 02)

Mẫu Đăng ký này được ban hành theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP có mẫu số 02.

Tải về mẫu Đăng ký thực hiện khuyến mại (mẫu số 02)

Để tham khảo đầy đủ, mời bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

Trên đây là mẫu đơn Đăng ký thực hiện khuyến mại và một số thông tin quan trọng về việc đăng ký khuyến mại. Bạn đọc hãy tham khảo để chủ động và tránh sai sót trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ xuất hàng khuyến mại có kèm theo điều kiện phải mua hàng

Quy định đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương

Quy định về chiết khấu thương mại và những điểm kế toán cần lưu ý

Chương trình khuyến mại: Những hành vi bị cấm theo Luật

Kinh nghiệm giải quyết sai lầm khi quyết toán thuế công ty thương mại?