Quy định Quy định đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương

Quy định đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương

2111
Quy định đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương

Theo quy định của pháp luật thì các doanh nghiệp kinh doanh khi muốn tổ chức các chương trình khuyến mại để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng thì phải đăng ký chương trình khuyến mại đó với Sở Công Thương. Hiện nay, theo thủ tục hành chính có thể chia các hình thức khuyến mại làm 2 loại: khuyến mại cần phải thông báo với Sở Công Thương và khuyến mại cần phải đăng ký với Sở Công Thương.

I. Hình thức thông báo chương trình khuyến mại với Sở Công Thương

1. Loại hình khuyến mại áp dụng

 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
 • Đưa hàng hoặc dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
 • Tặng hàng hóa, dịch vụ mà không thu tiền
 • Bán hàng, cung cấp dịch dụ với giá thấp hơn giá bán trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo
 • Bán hàng, cung cấp dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ như voucher, coupon…
 • Bán hàng, cung cấp dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ, được thể hiện dưới hình thức thẻ thành viên

Quy định đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương

2. Thủ tục thông báo chương trình khuyến mại với Sở Công Thương

Theo Điều 92 Luật thương mại và Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì các chủ doanh nghiệp kinh doanh phải thực hiện việc thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại trước khi thực hiện các chương trình này

a) Hồ sơ thông báo

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu số 01 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Số lượng 10 bộ.

đăng ký hàng khuyến mại với Sở Công Thương
Mẫu thông báo thực hiện khuyến mại theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

b) Cách thức gửi hồ sơ thông báo

Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 4 cách sau:

 • Thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương
 • Thông báo trực tiếp tại trụ sở của các Sở Công Thương
 • Thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan thông báo có chữ ký và đóng dấu của chủ doanh nghiệp đến địa chỉ thư điện tử của các Sở Công Thương
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp

c) Thời hạn gửi hồ sơ

Hồ sơ thông báo đăng ký khuyến mại phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 3 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại

d) Các trường hợp không phải thông báo thực hiện khuyến mại

 • Nếu tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng thì doanh nghiệp không cần thông báo với Sở Công Thương.
 • Nếu việc bán hàng và khuyến mại chỉ được thực hiện thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến cũng sẽ không phải thông báo với Sở Công Thương.

đăng ký hàng khuyến mại với Sở Công Thương

II. Hình thức đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương

1. Loại hình khuyến mại áp dụng

 • Bán hàng, cung cấp dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia như bốc thăm trúng thưởng.
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

2. Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương

Theo Điều 92 Luật thương mại và Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, các chủ doanh nghiệp kinh doanh phải thực hiện đăng ký hoạt động khuyến mại và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện các chương trình khuyến mại, bao gồm Sở Công Thương và Bộ Công Thương.

a) Hồ sơ đăng ký

 • 1 bản đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu số 02 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP
 • 1 thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu số 03 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng
 • 1 bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật
đăng ký hàng khuyến mại với Sở Công Thương
Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

b) Cách thức nộp hồ sơ

Có thể chọn 1 trong 3 các thức đăng ký như sau:

 • Nộp hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
 • Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
 • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp

III. Không đăng ký chương trình khuyến mại bị xử phạt như thế nào?

Theo các quy định tại Điều 48 Nghị định 185/2013/NĐ-CP, nếu cá nhân/tổ chức không có thẩm quyền thực hiện chương trình khuyến mại như bán hàng có kèm theo phiếu dự thi, bán hàng có kèm theo khuyến mại mang tính may rủi có thể bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng tùy từng hành vi cụ thể.

Nếu thực hiện các hành vi vi phạm dưới đây, sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng

 • Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ khi đăng ký khuyến mại
 • Không cung cấp thông tin về hàng hóa/ dịch vụ, chương trình khuyến mại cho khách hàng
 • Thu tiền khi đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử trong thời gian khuyến mại
 • Không công khai, tổ chức việc mở thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi hoặc có công khai mà không có sự chứng kiến của khách hàng
 • Không đăng ký chương trình khuyến mại theo đúng quy định
 • Tổ chức mở thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà không thông báo cho cơ quan thẩm quyền
 • Không thực hiện việc trao giải thưởng trong thời hạn quy định khi thực hiện chương trình khuyến mại có trao giải thưởng và một số trường hợp khác

Xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu nếu có hành vi

 • Thực hiện khuyến mại không đúng quy định
 • Thuê hoặc thực hiện khuyến mại cho đơn vị khác mà không có hợp đồng theo quy định
 • Không thông báo/đăng ký hoặc thông báo thông tin không đúng với cơ quan chức năng
 • Không thực hiện đúng nội dung khuyến mại đã thông báo với khách hàng

>> Quy định về sổ kế toán cho doanh nghiệp