Quy định Bảo Hiểm Công ty phá sản, Giám đốc có được hưởng trợ cấp thất...

Công ty phá sản, Giám đốc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

1100

Trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản tiền giúp người lao động nghỉ việc trang trải trong thời gian chờ xin việc mới. Vậy nếu công ty phá sản, giám đốc công ty có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Công ty phá sản, Giám đốc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Những đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Những ai được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Người lao động đóng BHTN và được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện trong Điều 49 Luật Việc làm năm 2013. Cụ thể những điều kiện như sau:

Người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng việc làm. Ngoại trừ những trường hợp người lao động tự đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật; hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên:

Trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Áp dụng đối với hợp đồng không xác định thời hạn hoặc hợp đồng có xác định thời hạn.
Trong khoảng thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Áp dụng đối với hợp đồng mùa vụ hoặc làm công việc nhất định có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.
Khi người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở trung tâm dịch vụ việc làm.
Sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm. Trừ trường hợp người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự; công an nghĩa vụ; đi học tập với thời hạn từ 12 tháng trở lên; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù giam; ra nước ngoài định cư; đi nước ngoài theo hợp đồng; chết…

Giám đốc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Công ty phá sản, Giám đốc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Người lao động phải thuộc trong diện đóng bảo hiểm thất nghiệp. Đã là người làm việc theo hợp đồng lao động và không trong tình trạng hưởng lương hưu hoặc giúp việc gia đình.

Đối với Giám đốc công ty là một trong những chức danh quản lý doanh nghiệp. Chức vụ này có thẩm quyền để nhân danh công ty ký kết những giao dịch theo Điều lệ công ty. Điều này được quy định trong Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014.

Trong Luật Doanh nghiệp hiện hành đã có quy định, công ty TNHH một thành viên; doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần có thể thuê Giám đốc. Thường thì việc thuê Giám đốc cho công ty sẽ được thực hiện dựa trên hình thức lao động. Mối quan hệ này sẽ được điều chỉnh bởi Bộ luật Lao động hiện nay.

Từ những yếu tố trên có thể kết luận, Giám đốc công ty vẫn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhưng Giám đốc phải thuộc trong trường hợp thuê bằng hợp đồng lao động. Và Giám đốc có tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu trên.

Người lao động được hưởng trợ cấp thế nào khi công ty phá sản?

Nếu như công ty bị phá sản, trách nhiệm của người sử dụng lao động được quy định như sau:
Người sử dụng lao động ưu tiên thanh toán những khoản: tiền lương; trợ cấp thôi việc; bảo hiểm xã hội; BHYT; BHTN cùng các quyền lợi khác của người lao động như thỏa ước trong lao động tập thể.
Điều này đã được quy định tại khoản 4 Điều 47 của Bộ luật Lao động hiện hành. Dựa theo quy định này, nếu như công ty phá sản, BHTN của người lao động sẽ được ưu tiên thanh toán đầu tiên. Khi đó, tình hình thực tế sẽ phát sinh ra hai trường hợp như sau:

Người lao động được chốt sổ bảo hiểm xã hội

Trước khi công ty phá sản đã thực hiện chốt sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Như vậy người này thực hiện những thủ tục thông thường để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chuẩn bị hồ sơ

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động.
Sổ BHXH

Nộp hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm

Người lao động có thể chọn các hình thức sau đây để nộp hồ sơ:
Nộp trực tiếp

Ủy quyền hoặc gửi thông qua đường bưu điện.

Giải quyết hồ sơ

Trong vòng 20 ngày làm việc sẽ xem xét và trình hồ sơ lên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Xác nhận lại về việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp vào trong sổ BHXH. Thời hạn trong vòng 15 ngày và thực hiện gửi lại cho người lao động.

Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

Hưởng trợ cấp từ ngày 16, kể từ ngày nộp hồ sơ
Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp sẽ thực hiện chi trả cho tháng đầu tiên.
Bắt đầu từ tháng thứ 2 sẽ tính từ ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp.

Người lao động không được chốt sổ BHXH

Vì công ty phá sản mà người lao động không được chốt sổ BHXH. Người lao động có thể tự liên hệ với cơ quan BHXH để xin xác nhận vào sổ BHXH.

Nếu công ty chưa đóng đủ, sẽ xác nhận tới thời điểm đã đóng BHTN để kịp thời giải quyết cho người lao động.
Nếu đã thu hồi được toàn bộ số tiền đã đóng, NLĐ thực hiện các nhận bổ sung trên sổ BHXH.
Khi người lao động đã được xác nhận sổ BHXH, có thể thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp như thường.

Theo Luật Việt Nam

Xem thêm: 

Từ 15/7, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT thay đổi ra sao?

Có việc làm khi đang hưởng BHTN, thời gian bảo lưu tính thế nào?

Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có phải đóng BHXH và BHTN?

Luật bảo hiểm thất nghiệp và cách tính bảo hiểm xã hội, BHTN

Đã có quy định xử phạt hành chính đối với các vi phạm về đóng BHXH bắt buộc, BHTN